Feriepenge og fratrædelse

Du har optjent ret til betalt ferie, selvom du fratræder. Vi har samlet alt, du skal vide, om udbetaling af feriepenge ved fratrædelse fra tidligere arbejdsgiver.

Du har optjent ret til betalt ferie, selvom du fratræder. Din arbejdsgiver skal beregne, hvor meget du har optjent i feriegodtgørelse i løbet af ferieåret. Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5 procent af al din skattepligtige indkomst, hvilket også inkluderer skattepligtige personalegoder.

Din tidligere arbejdsgiver skal ved din fratrædelse, afregne dine feriepenge til FerieKonto sammen med din sidste månedsløn. 

Se, hvordan du får feriepenge udbetalt på borger.dk.

Hvis du fratræder, og din tidligere arbejdsgiver ikke indbetaler feriepengene til FerieKonto inden for fristen, skal du rejse et skriftligt krav på dem. Det er vigtigt, at du gør krav på dine feriepenge inden 5 år efter ferieafholdelsesperiodens udløb, for ellers er kravet på feriepenge forældet og feriepengene tabt.

Tag altid kontakt til IDA, så snart du opdager, at der ikke er udbetalt feriepenge i forbindelse med din fratræden.

For at få feriepengene udbetalt fra FerieKonto eller en feriekortordning skal du som udgangspunkt holde ferie.

Du kan se, hvordan du får dine feriepenge udbetalt på borger.dk.

Fortabes muligheden for at få feriepengene udbetalt?

Hvis du har feriepenge til gode fra en tidligere ansættelse, og du ikke har holdt denne ferie i ferieafholdelsesperioden, kan du søge om at få beløbet udbetalt. Betingelsen er, at du er fratrådt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Fristen for anmodning om udbetaling er den 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb, og du skal søge om udbetaling via borger.dk.