Feriepenge og fratrædelse

Du har optjent ret til betalt ferie, selvom du fratræder. Vi har samlet alt det nødvendige at vide, i forbindelse med at få feriepenge ved fratrædelse fra tidligere arbejdsgiver.

 

Feriegodtgørelse ved fratrædenLink kopieret

Du har optjent ret til betalt ferie, selvom du fratræder. Din arbejdsgiver skal beregne, hvor meget du har optjent i feriegodtgørelse i løbet af optjeningsåret. Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5 procent af al din skattepligtige indkomst, hvilket også inkluderer skattepligtige personalegoder.

 

Udbetaling af feriepenge fra tidligere arbejdsgiverLink kopieret

Din tidligere arbejdsgiver skal ved din fratrædelse, afregne dine feriepenge til FerieKonto og indbetale dem senest den 7. i den anden måned efter din fratræden. For eksempel, fratræder du ved udgangen af september, skal feriepengene altså senest indbetales den 7. november. 

Du skal forvente 1-2 ugers administrationstid hos FerieKonto, og derfor kan du ikke hæve din feriepenge med det samme, når du fratræder.

Det gælder dog ikke, hvis du påbegynder ferie i umiddelbar forlængelse af din fratræden. I så fald skal din arbejdsgiver udbetale din feriegodtgørelse, når ferien begynder.

Se, hvordan du får feriepenge udbetalt på borger.dk.

Vil du holde ferie lige efter din fratrædelse, kan du få udbetalt dine feriepenge direkte fra din arbejdsgiver. Det skal dog meddeles i god tid, og inden arbejdsgiver indsender til FerieKonto. 

Ved fratrædelse må du ikke holde mere end 25 dages ferie inden for et ferieår. Derfor skal din tidligere arbejdsgiver udbetale feriepenge for eventuelt overførte feriedage.

 

Manglende udbetaling af feriepengeLink kopieret

Hvis du fratræder, og din tidligere arbejdsgiver ikke indbetaler feriepengene til FerieKonto inden for fristen, skal du rejse et skriftligt krav på dem. Det er vigtigt, at du gør krav på dine feriepenge inden 3 år efter ferieårets udløb, for ellers er kravet på feriepenge forældet og feriepengene tabt.

Tag altid kontakt til IDA, så snart du opdager, at der ikke er udbetalt feriepenge i forbindelse med din fratræden.

 

Afhold ferie for udbetalingLink kopieret

For at få feriepengene udbetalt fra FerieKonto eller en feriekortordning skal du som udgangspunkt skal du som udgangspunkt holde ferie. Der er ikke mulighed for at få feriepengene udbetalt på forhånd, så du må vente på ferieåret starter.

Du kan se, hvordan du får dine feriepenge udbetalt på borger.dk.

 

Fortabes muligheden for at få feriepengene udbetalt?

Har du feriepenge til gode fra en tidligere ansættelse og du har ikke holdt denne ferie i ferieåret, kan du søge om at få beløbet udbetalt. Betingelsen er, at du er fratrådt senest ved ferieårets udløb den 30. april.

Du har også mulighed for at få udbetalt feriepenge, som vedrører den 5. ferieuge.

Fristen for anmodning om udbetaling er den 30. september efter ferieårets udløb og du skal søge om udbetaling via www.borger.dk.