Kurser: User Experience (UX)

Hvis du arbejder med innovation, produkt-/serviceudvikling, forretningsudvikling eller udviklingsprocesser, er kompetencer og værktøjer inden for User Experience (UX) et must og afgørende for din virksomheds konkurrenceevne.

Brugercentreret design UCD

Pris fra 10.500 kr. ekskl. moms

Lær at udvikle produkter, dine kunder har behov for. Få værktøjer til systematisk brugerinddragelse på kursus i Brugercentreret design, UCD.

Usability tests - datadrevet UX-design

Pris fra 10.500 kr. ekskl. moms

Lær at indsamle relevante brugerdata og få et kvalificeret datagrundlag for design-beslutningerne i din udviklingsproces.

Usability Engineering for medicinsk udstyr

Pris fra 9.500 kr. ekskl. moms

Lær processen for Usability Engineering for medicinsk udstyr og opfyld kravene i ISO/IEC 62366-1:2015 og FDAs vejledning.

UX-ekspertværktøjer

Pris fra 10.500 kr. ekskl. moms

Lær at tænke brugeren ind i designoplevelsen fra begyndelsen, og skab mere succesfulde produkter.

UX-interviewteknikker

Pris fra 10.500 kr. ekskl. moms

Få redskaberne til at indhente verbale data om brugernes behov, oplevelser og ubevidste logikker.

Strategisk UX

Pris fra 10.500 kr. ekskl. moms

Lær at arbejde strategisk med brugeroplevelsen og gør UX til en konkurrencefordel.


På IDA's kurser inden for UX og UCD lærer du at arbejde mere brugerorienteret og inddrage brugerne i virksomhedens innovations- og udviklingsprocesser, så du sikrer, at dine produkter eller services matcher markedets og kundernes behov.

Styrk dine UX-kompetencer

På IDA's kurser lærer du konkrete og praktiske værktøjer og metoder til at optimere virksomhedens arbejde inden for User Experience (UX) og brugerdrevet design (UCD). Både på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Det kan være inden for alle områder og aspekter f.eks. i forhold til:

  • Forankring af UX i forretningen og organisationen
  • Udarbejdelse og implementering af UX-strategi
  • Udarbejdelse af kunde- og bruger studier
  • Produkt- og serviceudvikling
  • Brugertest

Hvilket kursus er det rigtige for dig?

Kurset: Brugercentreret design UCD

Deltagerne lærer en række procesværktøjer om hvordan man tilrettelægger en udviklingsproces, der sikrer at det virksomheden udvikler har afsæt i brugernes/kundernes behov.

Kurset: UX-ekspertværktøjer

Deltagerne lærer en række ekspert-værktøjer om hvordan virksomheden skal udvikle produkter/services der bliver gode, ud fra viden om hvordan mennesker fungerer.

Kurset: Strategisk UX design

Deltagerne lærer en række ekspertværktøjer om hvordan man udvikler og modner organisationen eller virksomheden til at have et bedre og mere integreret fokus på UX og hvordan man ledelsesmæssigt argumentere for at bruge ressourcer på UX-arbejdet.  

Usability test – datadrevet UX design

Deltagerne lærer metoder og teknikker til at måle og teste f.eks. prototyper, koncepter, idéer og hypoteser i produktudviklingen, så du kan designe og udarbejde målinger af forskellige brugervenlighedstest.

UX-interviewteknikker

Deltagerne lærer række professionelle ekspertværktøjer til at gennemføre bruger interview og sikre at man får præcise data fra brugerne som kan benyttes i produktudviklingen.

Læs mere

Netværk

Innovation, design og ny teknologi

Er innovation, design og ny teknologi blandt dine arbejds- eller interesseområder? Så har IDA en række teknologiske netværk, som matcher dine interesser.

Læs mere

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent