Kurser: UX og design thinking

Hvis du arbejder med produktudvikling eller innovative processer, er UX og Design Thinking et must.

Du kan trygt deltage på vores kurser

Nye datoer kommer snarest

Læs mere om hvordan vi følger myndighedernes retningslinjer under corona-pandemien

Lær at drive Google design sprint

Pris fra 12.500 kr. ekskl. moms

Google design sprint er en innovativ tilgang til at skabe og teste konkrete løsninger og prototyper på kun 5 dage.

UX-design

Nye datoer kommer snarest

Lær at designe bedre løsninger, baseret på viden om dine kunders oplevelse af dine produkter.

Strategisk UX

Nye datoer kommer snarest

Lær at arbejde strategisk med brugeroplevelsen og gør UX til en konkurrencefordel.

Design Thinking

Pris fra 12.500 kr. ekskl. moms

Skab bedre produkter og mere effektive arbejdsgange med Design Thinking. Lær at identificere problemer og skabe og teste løsninger hurtigt.

Digital transformation og serviceudvikling

Pris fra 13.500 kr. ekskl. moms

Skab værdi for din virksomhed og dine kunder gennem digitalisering og service-udvikling.

Usability Engineering for medicinsk udstyr

Pris fra 9.500 kr. ekskl. moms

Lær processen for Usability Engineering for medicinsk udstyr og opfyld kravene i ISO/IEC 62366-1:2015 og FDAs vejledning

Brugervejledninger til medicinsk udstyr

Pris fra 9.500 kr. ekskl. moms

Lær at designe og kvalitetssikre brugervejledninger, der lever op til de gældende lovkrav og minimerer risikoen for brugerfejl.

Design Thinking Foundation - e-learning kursus

Pris fra 3.600 kr. ekskl. moms

Grundlæggende e-learning kursus i Design Thinking., hvor du gennem 8 digitale moduler lærer hele Design Thinking-processen.

Prototyping & Test i Design Thinking - Online kursus

Nye datoer kommer snarest

Over 3 uger kommer du dybt ned i metoderne prototyping og test af idéer og koncepter

Needfinding & Analyse i Design Thinking - Online kursus

Nye datoer kommer snarest

Over 3 uger kommer du dybt ned i første del af Design Thinking omkring bruger- og kundeundersøgelser

Grafisk facilitering i design- og udviklingsprocesser

Nye datoer kommer snarest

Intensivt online kursus i grafisk facilitering og visualisering af agile processer, sprints og Design Thinking.


På IDA's kurser i UX lærer du at inddrage dine brugeres perspektiv, så du sikrer, at dine produkter eller service er tilpasset de konkrete behov på markedet. Design Thinking giver dig derudover redskaberne til at strukturere dine innovative processer, så du hurtigt og effektivt kan udpege problemer, udvikle løsninger og teste dem i praksis. IDA samarbejder med nogle af landets dygtigste undervisere, og med et kursus i UX eller Design Thinking får du værktøjerne til at give din virksomhed en afgørende konkurrencefordel.

Styrk dine UX-kompetencer og få succes med produktudviklingen

IDA udbyder i samarbejde med DesignPsykologi 3 UX-kurser, der giver dig og din virksomhed konkrete værktøjer og metoder til at optimere brugeroplevelsen. På kurserne får du en detaljeret forståelse for, hvordan dit produkt eller service kan forbedres og du får konkrete værktøjer, der optimerer produktudviklingen.

UX i produktudviklingen og UX-ekspertværktøjer

Nøglen til succesfuldt UX-arbejde er at integrere effektive værktøjer i dine nuværende processer, bygget på en arbejdsmodel for hvordan mennesker fungerer, suppleret med konkrete værktøjer, der fortæller dig hvordan design optimeres ift. brugerne.

UX-ekspertværktøjer støtter din daglige produktudvikling af brugergrænseflader i alle typer produkter, mekaniske og mekatroniske devices, grafiske skærme, trykt materiale mv. Ved at bruge værktøjerne sammen med traditionelle procesværktøjer, så som brugertests, kan du løbende kvalitetssikre og optimere brugeroplevelsen af dit produkt.

Med ekspertværktøjerne får du også et teknisk præcist og korrekt sprog til at diskutere samspillet mellem bruger og produkt. Det i sig selv kan løfte kvaliteten af mange designbeslutninger.

UX-arbejdsopgaver i forhold til produktudvikling

 • UX 360 graders design 
 • UX review
 • UX design guidelines
 • UX design drivers
 • UX tracking tool 

Måling og kvantificering af UX - datadrevet produktudvikling

At kunne foretage UX-målinger i et produktudviklingsforløb, giver dig et værdifuldt styringsredskab som ingen udviklingsafdeling bør være foruden. UX-målinger udgør en alsidig værktøjskasse, der kan give indsigt i alle aspekter af et produkt: brugeroplevelse, effektivitet, brugervenlighed, tilgængelighed, indlæring, mv.

Datadrevet produktudvikling bidrager til, at udviklingsprojekter målrettes, effektiviseres, kvalitetssikres og valideres.

Gode målinger, der giver brugbare data og et kvalificeret grundlag til at træffe beslutninger om centrale designløsninger, kræver viden om forskellige slags målinger, hvordan de anvendes og hvordan samspillet mellem bruger og produkt iscenesættes. Uden denne viden spilder du i bedste fald din tid, mens du i værste fald får målinger, der giver forkerte data og dermed et forkert beslutningsgrundlag.

Arbejdsopgaver i forhold til UX-måling

 • UX design probe
 • UX-måling
 • UX-faktorisering
 • UX-metodikker, -værktøjer og -data
 • UX-test- og undersøgelsesdesign 
 • UX 1. person og fænomenologi

Strategisk og organisatorisk UX

Brugerne er nøglen til at realisere et produkts værdi på tværs af produktkategorier og brancher. Derfor er fokus på brugeroplevelsen (UX) forretningskritisk og bør strategisk tænkes ind bredt i organisationen (R&D og produktudvikling, HR og medarbejderudvikling, markedsføring og CRM, salg og support).

Hvis du skal arbejde med strategisk UX er det altafgørende, at du har værktøjerne til at kortlægge din virksomheds nuværende UX-profil og identificere, hvor der er størst strategisk potentiale for at udvikle dit UX-fokus. Det handler derfor om at skabe kulturel forandring i din virksomhed samt planlægge og eksekvere hvert skridt i retning mod at gøre brugeroplevelsen af dit produkt eller service til en del af dine konkurrencemæssige fordele. Måden at gøre det på er at gøre dine UX-initiativer målbare og omsætte dem til Key Performance Indicators (KPI) med henblik på at synliggøre Return On Investment (ROI) - både eksternt for kunder og internt for beslutningstagere.

Arbejdsopgaver i forhold til Strategisk UX

 • UX design DNA & forretningsstrategi
 • UX due dilligence review
 • UX organisation audit
 • UX operationalisering

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent