IDA Privat

IDA Privat varetager de løn- og ansættelsesmæssige interesser for privatansatte medlemmer. Det gør vi gennem aktiviteter – enten på virksomhederne, regionalt eller i IDA-huset på Kalvebod Brygge.

Formanden for IDA Privat Benny Gøbel præsenterer IDA Privat. (06:31)

IDA Privats mål er at understøtte alle privatansatte medlemmer, så de står bedst muligt på arbejdsmarkedet til selv at skabe sig et attraktivt arbejdsliv og karriere – det uanset om det er medlemmer ansat på individuelle vilkår eller på kollektive vilkår.

IDA Privat udvikler løbende nye koncepter til interessevaretagelse inden for den private sektor. IDA Privat frembringer konkrete initiativer, der understøtter Danmarks Bedste Rådgivning. IDA Privat er konstant opmærksomme på trends og tendenser på det private arbejdsmarked og udvikler på baggrund heraf relevante initiativer over for IDAs privatansatte medlemmer.

Et udpluk af IDA Privats aktiviteter indeholder:

o Årlig generalforsamling
o Årskonference
o Lokale aktiviteter på arbejdspladserne, som udvikles i et tæt samarbejde mellem medlemmer, ledelse på en konkrete virksomhed eller i et geografisk område blandt flere virksomheder og med IDA som koordinator.
o Skræddersyede kampagner til virksomheder
o Tæt dialog med HR og ledelse på en række virksomheder
o Tillidsposten

Bestyrelsen for IDA Privat.

Forretningsorden for IDA Privat

IDA Privat valgte ny bestyrelse på generalforsamlingen 30. april 2016.

Benny Gøbel, der arbejder i Ørsted, blev valgt som formand. Han har været medlem af IDA Privats bestyrelse et års tid, inden han blev valgt til formandsposten. Han ser sig selv som forholdsvis ny i bestyrelsesarbejdet.

"Som jeg ser det, kan jeg skære IDA Privats vigtigste fokusområder ned til 2. Vi skal sørge for, at alle privatansatte medlemmer har adgang til relevante og udviklende services og aktiviteter fra IDA, så IDA bliver ved med at have fokus på at udvikle og støtte medlemmerne. Og IDA Privat skal følge udviklingen på det private arbejdsmarked helt generelt og fokusere på tiltag og aktiviteter, som kan forbedre vilkårene – både for den enkelte men også for større grupper af medlemmer. Det kan fx være lokale arrangementer på arbejdspladserne eller i et lokalt område for alle ansatte der – eller fx for en hel branche, tilpasset lige præcis deres behov. ," sagde Benny Gøbel på generalforsamlingen.

Han tilføjede 2 vigtige udfordringer, som det private arbejdsmarked står over for.

• Den meget individuelle, performance-orienterede lønfastsættelse – det er som ansat rigtig vanskeligt at gennemskue på hvilken vægt du bliver vejet.
• Det psykiske arbejdsmiljø er under pres – stress er ved at blive en folkesygdom for akademikere..