Thomas Damkjær Petersen genvalgt som formand for IDA

På det konstituerende repræsentantskabsmøde den 11. maj 2019 blev Thomas Damkjær Petersen enstemmigt genvalgt som formand for IDAs 119.000 medlemmer

Thomas Damkjær Petersen er genvalgt som formand for IDA for en ny tre-årig periode. (2019 - 22).

En stolt formand kunne i sin mundtlige beretning til Repræsentantskabet se tilbage på en repræsentantskabsperiode (2016-19) med store resultater.

På det konstituerende repræsentantskabsmøde blev Thomas Damkjær Petersen enstemmigt genvalgt som formand for IDA. På mødet blev blandt andet også en ny hovedbestyrelse valgt for perioden 2019-2022.

IDAs interessevaretagelse - Lad fakta tale

Med Vision 2025 blev det besluttet, at IDA skal arbejde for at blive teknologiens stemme nr. 1.

Politikere, organisationer og medierne skal ringe til IDA for at få råd om teknologi. IDA skal være en politisk spiller og et bærende fællesskab for teknologiske debatter og idéudvikling, sagde formanden, og dertil skal IDA være synlig gennem de tekniske talspersoner, der udtaler sig som eksperter.

IDA er synlig, og der bliver lyttet til IDA, fortalte formanden. Senest har IDA startet kampagnen ”Lad fakta tale”. Fakta er et grundvilkår på tværs af vores medlemsgrupper, og netop fakta er en ting, som vores medlemmer går meget op i. Fakta er under angreb i disse tider med både fake news og mere holdningspræget argumentation, som man ser fra forskellige meningsdannere. Det vil vi gerne ændre på. Derfor vil vi slå et slag for fakta – vi vil så at sige have fakta tilbage ind i debatten, sagde formanden.

Fortsat medlemsvækst

IDA oplever fortsat medlemsvækst, og IDA har 119.000 medlemmer. I 2018 var der en medlemsvækst på 6,5 procent, og en stor del af dem er helt nye medlemmer, der ikke tidligere har været i kontakt med IDA. Det viser, at IDA er synlig og interessant.

En måling af danskernes indtryk af de danske fagforeninger viser, at IDA er den mest vellidte fagforening i Danmark. Jeg ved godt, at jeg flere gange har sagt det, men det gør mig altså stolt og glad, sagde formanden. At vi som forening formår at nå så langt ud i den danske befolkning, at vi kan toppe listen som den mest vellidte forening. Det er da flot, sagde Thomas Damkjær Petersen.

FN’s verdensmål

FN’s verdensmål er blevet et fælles sprog – på vej mod en fælles løsning. Jeg er rigtig glad for, at vi i IDA allerede i 2016 besluttede os for, at FN’s verdensmål skulle være det fundament, som vi bygger vores vision 2025 på, sagde formanden. For er der nogle, der skal være med til at finde løsningerne, så er det blandt andet IDAs medlemmer. FN’s verdensmål er nu også en integreret del af rigtig mange aktiviteter i IDA.

IDA-valg 2019

Det var en tilfreds formand for Valgudvalget, Søren Vang Fischer, der fremlagde udvalgets evaluering af repræsentantskabsvalget.

Stemmeprocenten steg fra 10,84 i 2016 til 20,04 ved dette valg. Valgudvalget kunne konstatere, at det kræver en stor og fokuseret indsats at få medlemmerne til at stemme og roste især de politiske lister for deres store engagement.

Listernes øgede professionalisering og klare budskaber var ifølge valgudvalgsformanden en af de væsentligste årsager til at stemmeprocenten steg.

Foreningens mål

Repræsentantskabet havde en god og engageret debat om foreningens mål for de kommende tre år.