Thomas Damkjær Petersen genvalgt som formand for IDA

På det konstituerende repræsentantskabsmøde den 11. maj 2019 blev Thomas Damkjær Petersen enstemmigt genvalgt som formand for IDAs 119.000 medlemmer

Thomas Damkjær Petersen er genvalgt som formand for IDA for en ny tre-årig periode. (2019 - 22).