07.06.2019
5 min læsetid

Langt efter Rwanda og Honduras: Danmarks ligestillingsparadoks

Kvinderne har succes i uddannelsessystemet, men Danmark er fortsat langt fra at have ligestilling inden for ledelse. ”Et problem for samfundet og dansk erhvervsliv”, mener IDAs formand.

Anders Kjøller

af Anders Kjøller

Vi er vant til at tænke på Danmark som et land med en høj grad af ligestilling mellem mænd og kvinder.

Men det er svært at få øje på ligheden, hvis man ser på kønsfordelingen blandt ledere. Her er der fortsat et stort flertal af mænd, og jo længere man bevæger sig op i organisationsdiagrammerne, desto stærkere bliver tendensen. Faktisk ligger Danmark blot nummer 95 på World Economic Forums ’Global Gender Gap’.

En forklaring, der ofte bliver brugt, er, at mænd i højere grad vælger uddannelser, der baner vejen for en lederkarriere. Men forskellen findes også inden for de samme faggrupper.

Blandt IDAs ingeniørmedlemmer er det 15 procent af mændene, der har ledelsesansvar, men det samme blot gælder for 9 procent af kvinderne.

Ubevidste fordomme på spil

Nina Smith peger i stedet på, at der er en række ubevidste fordomme på spil – eller bias – på spil, der betyder, at mænd i højere grad bliver opfattet som dygtige ledere end kvinder.

”Det er blevet kortlagt i flere forskningsprojekter i både Danmark og udlandet, at man ofte forbinder maskuline egenskaber med det at være en succesfuld leder. Det gælder for både mænd og kvinder, også selvom de opfatter sig selv som meget opmærksomme på ligestilling”.

Howard vs. Heidi-eksperimentet bliver ofte fremhævet som et bevis på, at der gælder forskellige standarder for mænd og kvinder. I eksperimentet blev en gruppe studerende på Harvard Business School præsenteret for en casebeskrivelse af en succesfuld entreprenør. Den ene gruppe blev fortalt, at entreprenørens navn var Heidi, mens den anden fik at vide, at det var Howard.

Da de to grupper efterfølgende blev bedt om at evaluere Heidi og Howard, vurderede de dem som lige kompetente, men de havde et positivt indtryk af Howard, mens Heidi blev opfattet som selvisk og en dårlig kollega.

I et lignende eksperiment viste en gruppe amerikanske forskere, at mænd bliver vurderet som mere kompetente, hvis de bruger humor under en præsentation, mens det bliver opfattet som forstyrrende og useriøst, når kvindelige ledere fortæller de samme jokes.
Forskelle i familielivet

Det er ikke kun på arbejdspladsen, at forskellige forventninger til mænd og kvinder kan være en hindring for kvinder, der ønsker en karriere som ledere. Ifølge professor Nina Smith er traditionelle kønsroller fortsat dybt rodfæstede i Danmark.

Det er blevet kortlagt i flere forskningsprojekter i både Danmark og udlandet, at man ofte forbinder maskuline egenskaber med det at være en succesfuld leder. Det gælder for både mænd og kvinder, også selvom de opfatter sig selv som meget opmærksomme på ligestilling.

Nina Smith,
Professor ved Aarhus Universitet

Howard vs. Heidi-eksperimentet bliver ofte fremhævet som et bevis på, at der gælder forskellige standarder for mænd og kvinder. I eksperimentet blev en gruppe studerende på Harvard Business School præsenteret for en casebeskrivelse af en succesfuld entreprenør. Den ene gruppe blev fortalt, at entreprenørens navn var Heidi, mens den anden fik at vide, at det var Howard.

Da de to grupper efterfølgende blev bedt om at evaluere Heidi og Howard, vurderede de dem som lige kompetente, men de havde et positivt indtryk af Howard, mens Heidi blev opfattet som selvisk og en dårlig kollega.

I et lignende eksperiment viste en gruppe amerikanske forskere, at mænd bliver vurderet som mere kompetente, hvis de bruger humor under en præsentation, mens det bliver opfattet som forstyrrende og useriøst, når kvindelige ledere fortæller de samme jokes.

Familielivet bremser i højere grad kvinders karriere

Det er ikke kun på arbejdspladsen, at forskellige forventninger til mænd og kvinder kan være en hindring for kvinder, der ønsker en karriere som ledere. Ifølge professor Nina Smith er traditionelle kønsroller fortsat dybt rodfæstede i Danmark.

Kvinderne tager fortsat 70 procent af barselsloven, og de tager et større ansvar for at få familielivet til at hænge sammen, fordi de i højere grad tager barnets første sygedag og sørger for at køre til og fra fritidsinteresser, forklarer Nina Smith.

Når familielivet kommer før karrieren for mange kvinder, skyldes det dog også, at de selv prioriterer det i højere grad end mændene.

”Når man spørger unge kvinder på uddannelsesinstitutionerne, så vil de i næsten lige så høj grad som mændene være ledere. Men samtidig har de nogle helt andre forventninger til, hvilket liv de vil leve. Kvinderne vil gerne arbejde 37 timer om ugen, have tre børn og fuld barsel, mens de unge mænd er klar på at arbejde 60 timer om ugen og at skippe barslen”, fortæller Nina Smith.

Mænd dominerer den teknologiske udvikling

Selvom der ikke er tale om direkte diskrimination af kvinder, kan uligheden inden for ledelse, få store konsekvenser på samfundsplan.

I sin bog ’Den fjerde industrielle revolution’ advarer, Klaus Schwab, der er World Economic Forums stifter og direktør, om, at uligheden vil blive øget, hvis mænd også i fremtiden kommer til at dominere de naturvidenskabelige og tekniske fag.

Det er allerede i dag et problem, at det i Vesten stort set kun er hvide, veluddannede mænd, der udvikler kunstig intelligens, fordi det kan betyde, at der bliver indbygget bias i algoritmerne. Sidste år måtte retail-giganten Amazon for eksempel skrotte et rekrutteringsprogram, fordi det vurderede mandlige ansøgere mere positivt end kvinder.

Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen IDA, mener, at det er et demokratisk problem, at kvinder ikke har større indflydelse

”En teknologi som kunstig intelligens kommer til at få indflydelse for hele samfundet. Derfor er det vigtigt, at det ikke er en lille lukket gruppe, der udvikler den.

Vi har brug for så mange perspektiver som muligt, hvis teknologien skal være med til at løse de udfordringerne i vores samfund”.

Samtidig peger han på, at det er et tab for samfundet og dansk erhvervsliv, når potentielt dygtige ledere falder fra på grund af deres køn.

”Vi kan se, at kvinderne har succes hele vejen igennem uddannelsessystemet, men når de bliver færdige på universitet, overhaler mændene dem. Det er en enorm talentmasse, som ikke kommer i spil til de vigtigste lederstillinger, hvor de kunne gøre en forskel”.

Eva Rindom, der er administrerende direktør i den rådgivende ingeniørvirksomhed Atkins, oplever, at der er langt flere mandlige end kvindelige kandidater, når de skal besætte lederstillinger, men hun er enig i, at det vil være en fordel for Atkins, hvis flere kvinder går ledervejen, fordi det vil give et større rekrutteringsgrundlag.

"Jeg tror, at vil give os en fordel som virksomhed, fordi vi så kan se problemstillingerne fra flere vinkler", fortæller hun.