Lønberegner - tjek din løn

IDAs lønberegner er et relevant værktøj, når du skal forhandle løn. Ved at benytte den kan du beregne lønniveauet præcist for din profil, så der bliver taget højde for anciennitet, jobtype, geografi og størrelsen på din arbejdsplads.

Vores lønberegner anvender en kvantil regressionsmodel til at beregne din løn. Modellen tager højde for forskellige parametre, der har varierende indflydelse på din løn – for eksempel vejer parametrene dimittendår og branche tungere end geografi. På den måde, udregnes en mere reel løn. 

Datagrundlag for privatansatte 

Dataen for vores lønberenger for de privatansatte er baseret på medlemmernes oplysninger om løn og ansættelsesvilkår til den årlige IDA Lønstatistik (2020). Der indgår data fra 26.891 privatansatte. 

Datagrundlag for offentligt ansatte  

For de offentligt ansatte er lønbregner baseret på oplysninger fra de offentlige lønregistre (2019). Der indgår data fra 7.128 ansatte i staten og 3.500 ansatte i kommuner og regioner. 

IDAs Lønstatistik - tror min chef på tallene?

Hvis din arbejdsgiver ikke tror på IDAs lønstatistik, og siger, at den blot er et udtryk for fagforeningens ønsketænkning, så kan du roligt sige, at IDAs lønstatistik er meget pålidelig. 

Løn-niveauerne i IDAs lønstatistik er meget sammenlignelige med DI’s statistik.  

Se sammenligningen her

OBS: Deltag i IDAs Lønstatistik 2021

Det kan være svært at have overblik det korrekt lønniveau og om du får det rigtige. Løn er sjældent noget der snakkes om, og derfor kan det være svært at finde ud af, hvad der er en fair løn for dig.

Med vores lønberegner, finder du ud af hvad andre med samme stilling, anciennitet, og andre parametre, får i løn. Det kan du bruge til at sikre dig, at du får den løn, du har fortjent gennem bl.a. uddannelse, anciennitet og ansvar, og bruge det til din næste lønforhandling.

Beregn din løn som nyuddannet

Beregn din kommende løn, og vær forberedt når du som nyuddannet skal forhandle løn ved dit nye job, eller til din første lønforhandling. Med IDAs lønberegner, kan du beregne løn ud fra, hvad andre i samme stilling som din eller den du søger, får i løn. Udregn din løn med vores lønberegner, gør din første løn som nyuddannet mere overskuelig at regne ud og bliv klar til din første lønforhandling.

Lønberegneren har en række begræsninger, som du skal være opmærksom på.

Det er for eksempel ikke muligt at vælge alle kombinationer af uddannelse og dimittendår, da de ikke altid findes i praksis.  

Det er heller ikke muligt at kombinere alle parametre i beregneren. Vil du beregne dit lønniveaue som ansat i staten, kan du for eksempel ikke både vælge ”stillingstype” og ”ministerie”, da de to parametre hænger så tæt sammen, at de i praksis vil være udtryk for det samme. 

Læs mere

Overblik

Se IDAs mange løn-værktøjer

IDA hjælper dig med at få den rigtige løn for dit arbejde. Her får du både overblik over værktøjer og gode råd til lønforhandlingen.

Alt om løn

Deltag nu

Giv dit bidrag til i IDAs lønstatistik

Jo flere medlemmer, der deltager, jo stærkere bliver IDAs lønværktøj. Dermed står du stærkere til næste lønforhandling med din chef. Sidste år deltog 28.000.

Deltag i Lønstatistik 2021