Lønberegner

IDAs lønberegner er et relevant værktøj, når du skal forhandle løn. Ved at benytte den kan du beregne lønniveauet præcist for din profil, så der bliver taget højde for anciennitet, jobtype, geografi og størrelsen på din arbejdsplads.

Lønberegneren anvender en kvantil regressionsmodel til at beregne lønnen. Modellen tager højde for forskellige parametre, der har varierende indflydelse på din løn – for eksempel vejer parametrene dimittendår og branche tungere end geografi. 

Datagrundlag for privatansatte 

Lønberegneren er for de privatansatte baseret på medlemmernes oplysninger om løn og ansættelsesvilkår til den årlige IDA Lønstatistik (2019). Der indgår data fra 23.443 privatansatte. 

Datagrundlag for offentligt ansatte  

 For de offentligt ansatte er beregneren baseret på oplysninger fra de offentlige lønregistre (2019). Der indgår data fra 7.013 ansatte i staten, 3.421 ansatte i kommuner og regioner. 

IDAs Lønstatistik - tror min chef på tallene?

Hvis din arbejdsgiver ikke tror på IDAs lønstatistik, og siger, at den blot er et udtryk for fagforeningens ønsketænkning, så kan du roligt sige, at IDAs lønstatistik er meget pålidelig. 

Løn-niveauerne i IDAs lønstatistik er meget sammenlignelige med DI’s statistik.  

Se sammenligningen her

 

Lønberegnerens begrænsninger

Lønberegneren har en række begræsninger, som du skal være opmærksom på.

Det er for eksempel ikke muligt at vælge alle kombinationer af uddannelse og dimittendår, da de ikke altid findes i praksis.  

Det er heller ikke muligt at kombinere alle parametre i beregneren. Vil du beregne lønniveauet som ansat i staten, kan du for eksempel ikke både vælge ”stillingstype” og ”ministerie”, da de to parametre hænger så tæt sammen, at de i praksis vil være udtryk for det samme.