Lønberegner - tjek din løn

IDAs lønberegner er et relevant værktøj, når du skal forhandle løn. Ved at benytte den kan du beregne lønniveauet præcist for din profil, så der bliver taget højde for anciennitet, jobtype, geografi og størrelsen på din arbejdsplads.

  1. Lønberegner - Simpel

    Tjek din løn - hurtigt og nemt. Kræver ikke login

Model for beregning 

Lønberegneren anvender en kvantil regressionsmodel til at beregne lønnen. Modellen tager højde for forskellige parametre, der har varierende indflydelse på din løn – for eksempel vejer parametrene dimittendår og branche tungere end geografi. 

Datagrundlag for privatansatte 

Lønberegneren er for de privatansatte baseret på medlemmernes oplysninger om løn og ansættelsesvilkår til den årlige IDA Lønstatistik (september 2017). Der indgår data fra 19.949 privatansatte. 

Datagrundlag for offentligt ansatte  

 For de offentligt ansatte er beregneren baseret på oplysninger fra de offentlige lønregistre (maj 2017). Der indgår data fra 5.514 ansatte i staten, og 2.876 ansatte i kommuner og regioner. 

Lønberegnerens begrænsninger 

Lønberegneren har en række begræsninger, som du skal være opmærksom på. Det er for eksempel ikke muligt at vælge alle kombinationer af uddannelse og dimittendår, da de ikke altid findes i praksis.  

Det er heller ikke muligt at kombinere alle parametre i beregneren. Vil du beregne lønniveauet som ansat i staten, kan du for eksempel ikke både vælge ”stillingstype” og ”ministerie”, da de to parametre hænger så tæt sammen, at de i praksis vil være udtryk for det samme.