Lønstatistik

Lønstatistikken 2015 er klar. Statistikken er udarbejdet på baggrund af indsamlede lønoplysninger via et spørgeskema til privatansatte medlemmer. Oplysninger for de offentligt ansatte er indsamlede statistiske oplysninger.

Resultater fra statistikken 2015

Lønstatistik 2015 viser igen i år en gennemsnitlig lønstigning på 3,9 % for privatansatte, mens de offentligt ansatte er steget 1,9 %.

Medlemmer af IDA kan se Lønstatistikken for 2015 (forudsætter login som medlem). Via linket kan du også få adgang til de andre redskaber, der er til rådighed, fx web-tabeller med mulighed for mere detaljerede opslag i lønstatistikken for privatansatte, samt lønberegneren, der nu omfatter både privat og offentligt ansatte.  

Lønstatistikkens hovedresultater er beskrevet i dette notat.
 
I kortet ses de privatansattes gennemsnitsløn fordelt over kommuner.

Se procent fordelingen af løngoder for medlemmer

Se udviklingen i løn for en nyuddannet ingeniør

 

Var denne artikel nyttig?

 • Hvor meget bør jeg have i løn når jeg får nyt job?

  Der er tre umiddelbare muligheder for at fastslå et rimeligt niveau.
  1. Tag udgangspunkt i IDAs lønstatistik tabel 3-7 – korriger for at tallene sikkert er fra året før (se vedrørende løbende ansættelse nedenfor)
  2. Tjek firmastatistikken.
  Hvis firmaet du skal ansættes i ikke er i firmastatistikken så kan man skele til tabel 10 og 11 i lønstatistikken vedr. branche og geografi.
  3. Brug lønberegneren – MEN tag forbehold for, at det er en beregningsmodel og man bør tage et reality tjek op mod lønstatistikken jf. punkt 1
  Kommer man med nogle meget efterspurgte kompetencer bør man naturligvis gå efter mere.
  Forhandlingspositionen er i øvrigt afhængig af omstændighederne. Er man ledig, har man selv søgt jobbet eller er man blevet ”headhunted”. Alt sammen faktorer, der skal overvejes ifm. lønforhandling.

  Var denne artikel nyttig?

 • I løbende ansættelse: Hvor meget bør jeg stige?

  1. Ligger du i forvejen for lavt kunne der være et argument her – se ovenfor vedrørende nyansættelse
  2. Ellers se på to tal. Dels hvad steg den relevante årgang sidste år – se lønstatistikkens side 5. Man stiger typisk mest i starten af sin karriere. Dels hvad er IDAs forventning til lønudvikling i det givne år.
  Og så må man naturligvis argumentere ud fra sin gode performance i året, der er gået.

  Var denne artikel nyttig?

 • Lønstatistik for offentligt ansatte

  IDAs lønstatistik for 2015 viser, at en kommunalt ansat ingeniør i august 2015 i gennemsnit tjener kr. 45.590 pr. måned, hvis hun er ansat på ordinære overenskomstvilkår (dvs. ikke er chef eller special-/chefkonsulent). Den gennemsnitlige løn varierer fra kr. 40.309  i Rebild til kr. 50.986 i Helsingør.
   
  En tilsvarende ansat i regionerne tjener i gennemsnit kr. 46.922 pr. måned, svingende fra kr. 45.115 i Region Midtjylland til kr. 51.320 i i Region Sjælland.
   
  Endeligt viser statistikken, at en almindeligt ansat i staten tjener (maj 2015) kr. 43.112 pr. måned.
   
  Forskellene i den gennemsnitlige løn dækker over markante forskelle i de ansattes anciennitet, kompetencer og erfaring.
   
  Det er derfor en god idé at se flere data, herunder data for alle regioner, i årets lønstatistik.  Eller at bruge lønberegneren (forudsætter login som medlem), der også dækker ansatte i kommuner, regioner og stat. 
   
  Gennemnsitslønningerne i samtlige landets kommuner kan ses i excelfilen, der viser den gennemsnitlige månedsløn, herunder tillæg og pension. Tabellen er baseret på opslag i KRLs database SIRKA. Tabellen for kommuner kan hentes som excelfil her og for regioner her.

   

  Var denne artikel nyttig?

 • Hvad er indeholdt i lønbegrebet i statistikken?

  Løn, samlet pension og andre goder opgjort til SKAT.
  Andre goder opgjort til SKAT er primært værdi af fri bil.
  Værdi af fri telefon og internet er pr. 1/1-14 217 kr. pr. måned

  Var denne artikel nyttig?