Gæstemedlem i udlandet

IDA har indgået aftaler om gæstemedlemskab med organisationer i en række lande. Hvis du søger arbejde i ét af disse lande, skal du derfor huske at kontakte IDA for at høre om mulighederne for gæstemedlemskab.

Et arbejde i udlandet indebærer ofte et større eget ansvar for at regulere vilkårene mellem dig og din arbejdsgiver. Derfor har IDA indgået aftaler om gæstemedlemskab med organisationer i en række lande. Hvis du har fået arbejde i ét af disse lande, skal du derfor huske at kontakte IDA for at høre om mulighederne for gæstemedlemskab.

Aftalerne om gæstemedlemskab giver IDAs medlemmer mulighed for i en periode op til 3 år at være gæstemedlem af en ingeniørorganisation i værtslandet uden ekstra udgifter. Eneste krav er, at du har job i værtslandet og registreres i kontingentgruppen ” Ansættelse i udlandet med juridisk service” (kr. 647/ pr. kvartal 2013). Du fortsætter således med at betale dit kontingent til IDA under gæstemedlemskabet.

Du kan ansøge direkte ved at bruge kontaktformularen.

Nordisk aftale

IDA har henvisningsaftaler med vore nordiske søsterforeninger. Der kan du blive gæstemedlem og herigennem berettiget til den forhandlingsbistand, som IDA ikke kan yde dig, hvis din ansættelse ikke er i henhold til dansk lovgivning og med dansk værneting. Du får de samme rettigheder og tilbud som foreningernes egne medlemmer – så det kan også bruges til at få adgang til et lokalt ingeniørnetværk. Gæstemedlemskab i et nordisk søsterforbund er gratis i tre år, forudsat at du i hele perioden forbliver betalende medlem af IDA.

Gæstemedlem Norden

Andre gæstemedlemsskaber

IDA har desuden faste aftaler med følgende lande:

  • Den færøske ingeniørorganisation Føroya Verkfrødingafelag (FVF)
  • Den tyske ingeniørorganisation Verein Deutscher Ingenieure (VDI)
  • Den australske ingeniørorganisation (APESMA)

Europæisk og globalt netværk

Inden for EU's område tages der gennemgående flere initiativer til opbygning af netværk, som skal give arbejdstagere adgang til oplysninger om arbejdsmarkedsforhold og -lovgivning i andre EU-lande. IDA er med i EMF (sammenslutningen af europæiske metalarbejderforbund) og deltager herigennem i et veletableret netværk, der dækker næsten hele Europa.

Du kan som medlem af IDA sædvanligvis både få rådgivning og forhandlingsbistand af en EMF-fagforening i det pågældende land. Er det relevant for dig, er du velkommen til at kontakte IDA og få oplyst navnet på vores EMF-kontakt i det land, hvor du har planer om at arbejde.

På globalt plan har IDA tegnet et medlemskab i UNI (Union Network International), der gerne skulle sikre vore medlemmer ret til en vis rådgivning i UNIs medlemsorganisationer over hele verden. Det er dog for tidligt at vurdere, om denne ordning fungerer efter hensigten overalt, men du er naturligvis velkommen til at kontakte os herom.