Pension generelt

Pensionsopsparinger giver i de fleste tilfælde muligheder for individuelle tilpasninger. Under alle omstændigheder er der fagudtryk, som bruges i forbindelse med pensionsopsparing, som i første omgang kan virke svære at forstå.

Livrente/alderspension

Livrente udbetales til dig som en livsvarig udbetaling. Det vil sige, at du vil få udbetalt det samme beløb fra den dag du går på pension og starter udbetalingen og indtil den dag du dør. Udbetalingerne fra livrente beskattes med almindelig indkomstskat ved brug af skattekort. Indbetalingerne til livrente giver dig fradrag i topskatten.

IDA anbefaler, at du tager stilling til hvem der i tilfælde af din død skal have udbetalt pensionen. I den forbindelse er det vigtigt, at du indskriver de personer du ønsker at begunstige i pensionsordningen, se afsnittet om ægtefælle-, samlever- og børnepension. Det er ikke nok at de pågældende er begunstiget gennem et testamente.

Ratepension

Ratepensionen udbetales til dig i en periode af minimum 10 år, dog max. 25 år. Udbetalingerne fra ratepension beskattes med almindelig indkomstskat ved brug af skattekort. Indbetalingerne til ratepension giver dig fradrag i topskatten. Du kan dog max. indbetale 52.400 kr. i 2016 (53.500 kr. i 2017) efter arbejdsmarkedsbidrag til ratepension.

IDA anbefaler, at du tager stilling til hvem der i tilfælde af din død skal have udbetalt pensionen. I den forbindelse er det vigtigt, at du indskriver de personer du ønsker at begunstige i pensionsordningen, se afsnittet om ægtefælle-, samlever- og børnepension. Det er ikke nok at de pågældende er begunstiget gennem et testamente.

Kapitalpension og Alderssum

Tidligere kunne der indbetales til en Kapitalpension/Alderssum, der giver dig et engangsbeløb ved pensionering. Kapitalpensionen udbetales ved din død til de efterladte, såfremt du dør før pensionering. Alderssummen udbetales kun til dig, så beløbet vil ikke blive udbetalt til de efterladte.

I perioden 2013-2015 blev afgiften på en Kapitalpension/Alderssum nedsat fra 40 % til 37,3 %. Det betyder at du i denne periode kan have en fordel i at betale afgiften på din Kapitalpension/Alderssum, og placere resten af den nu skattefrie opsparing på en Aldersforsikring.

Samtidig med nedsættelse af afgiften siden 2013, stoppede også mulighed for indbetaling til en Kapitalpension/Alderssum. Du kan i stedet indbetale til en aldersopsparing.

IDA anbefaler, at du tager stilling til, hvem der i tilfælde af din død skal have udbetalt pensionen, og får det tilføjet til pensionsordningen.

Aldersforsikring/Aldersopsparing

Du kan indbetale til en Aldersforsikring med max. 28.900 kr. i 2016 (26.600 kr. i 2017). Du får ikke fradrag for indbetalingen, men til gengæld får du Aldersforsikringen udbetalt som et skattefrit engangsbeløb ved pensionering, og frem til udbetalingen betaler du kun PAL-skat på 15,3 % af afkastet. Såfremt du dør før pensionering udbetales aldersforsikringen til dine efterladte.

IDA anbefaler, at du tager stilling til, hvem der i tilfælde af din død skal have udbetalt pensionen. I den forbindelse er det vigtigt, at du indskriver de personer du ønsker at begunstige i pensionsordningen, se afsnittet om ægtefælle-, samlever- og børnepension. Det er ikke nok at de pågældende er begunstiget gennem et testamente.

Ægtefælle-, samlever- og børnepension

IDA anbefaler at du undersøger om der er mulighed for at din ægtefælle/samlever og dine børn bliver indsat som begunstigede i din pensionsordning. Derved kan du sikre din ægtefælle/samlever og dine børn, at så stor en andel af dine pensionsmidler som muligt vil tilfalde dem som begunstigede i tilfælde af din død. Din pensionskasse kan fortælle mere om mulighederne for ægtefælle-, samlever- og børnepension.

Forsikringsdækninger

Foruden opsparing til pension kan du ofte også tilknytte en række forsikringer til din pensionsordning. Mulige forsikringsprodukter du bør overveje om du skal tilknytte din pensionsordning (listen er ikke udtømmende);

  • Livsforsikring
  • Ulykke
  • Invaliditet
  • Kritisk sygdom
  • Tab af erhvervsevne

Pensionsplanlægning: Pensionskonsulent Lise Andersen, DIP, hjælper dig i gang med at gennemskue din pensionsopsparing. (01:52)