Kursus

Økonomiforståelse for ledere

Du er leder og er begejstret for at gøre en forskel sammen med dine medarbejdere. Du er optaget af at motivere og levere kvalitet og gode resultater. Men måske er du ikke så stærk til at lægge budgetter og styre økonomien?

Tid og sted

 • 26.05.20

  København

Varighed: 2 dage

 

Afsæt i dine konkrete udfordringer og erfaringer

Du har mulighed for at få sparring og feedback på dine egne udfordringer, så du bliver klædt på til at forbedre dit arbejde med økonomien i dit team, afdeling/center eller hvad dit ansvarsområde dækker.

På kurset bliver du klædt bedre på til at forstå og bruge økonomiske sammenhænge og regnskabsmæssige termer som f.eks. budgetter, estimater, opfølgning, nøgletal med videre.

Vi tager afsæt i den generelle forståelse og anvendelse af afdelingsøkonomi. Vi ser på, hvilke risikofaktorer, der kan være, når du skal styre din afdelings økonomi. Du får indblik i, hvilke forhold du særligt skal fokusere på, hvis du vil holde styr på din økonomi, så du leverer det, du lover. Du lærer, hvordan du lægger budgetter og laver estimater og hvordan du sparrer med økonomiafdelingen.

På kurset arbejder du med:

 • Kort introduktion til forståelse af et regnskab på selskabsniveau
 • Mere grundlæggende forståelse af regnskab på afdelingsniveau
 • Forståelse af økonomi og regnskabsmæssige termer, herunder nøgletal
 • Sammenhæng mellem budget og aktiviteter / aktion-planer samt estimater
 • Forståelse af typiske risici og hvad der får økonomien til at skride
 • Hvordan du kan arbejde med optimering af din afdelings økonomi
 

Kurset er for dig, der har det økonomiske ansvar i egen afdeling

Kurset er for dig, der som chef for en afdeling eller et område har det budgetmæssige ansvar for resultatskabelsen og dermed behov for at kunne styre din økonomi på en professionel måde og sparre om økonomiske problemstillinger med et kompetent afsæt.

Du ønsker at blive bedre til at forstå både virksomhedens og din egen afdelings økonomi og at blive bedre i stand til at overskue og gennemskue konsekvenserne for din økonomi, når forudsætninger ændrer sig, eller når nye initiativer skal tages.

Du ønsker at bringe dig selv i spil på kurset og er indstillet på, at det kræver en indsats af dig selv – både før, på og efter kurset.

Dit udbytte

Efter kurset kan du:

 • bedre forstå hvordan økonomien i din afdeling hænger sammen
 • forstå, beregne og arbejde med centrale nøgletal
 • bedre styre og overvåge økonomien i din afdeling
 • bedre forstå vigtigheden af korrekt økonomirapportering
 • blive mere proaktiv ift. at håndtere din afdelingsøkonomi
 • skabe et bedre mod- og medspil i dialogen om din afdelings økonomi

Din virksomheds udbytte

Efter gennemført kursus kan lederen:

 • bedre optimere økonomien i afdelingen
 • være mere proakiv ift. håndtering at økonomiske forhold i egen afdeling og i virksomheden generelt
 • udarbejde mere korrekte rapporter om økonomien i afdelingen 
 • nemmere opdage og håndtere økonomiske udfordringer
 

Sådan forløber kurset Økonomiforståelse for ledere

Kurset veksler mellem korte oplæg, øvelser og case-arbejde i grupper samt diskussioner i vekslende grupper og i plenum.
Vi tager afsæt i jeres konkrete erfaringer og udfordringer og giver desuden værktøjer, som du kan arbejde videre med, når du kommer hjem.

Inden kurset:

For at få maksimalt udbytte af kurset skal du indsende en kort beskrivelse af din situation/case, som du gerne vil have input til og konkrete spørgsmål, som du gerne vil have styr på.

Vi kan ikke garantere, at vi adresserer alle input, men vi sikrer, at essensen af de udfordringer, der peges på, bliver taget op.

 • 2 undervisningsdage - kl. 09.00-17.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • forplejning - (Der er morgenmad fra kl. 08.00)
 • efter kurset får du dit kursusbevis
 

Tilmelding

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

9.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

11.900 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
26. maj. - 27. maj. 2020
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

334615

Tilmeldingsfrist 21. maj. 2020 - kl. 23:59

 

Underviser

Jesper Jørgensen

Jesper Jørgensen, Qant. Jesper har solid erfaring inden for økonomi med mere end 15 års erfaring som økonomichef og CFO i både mindre og internationale virksomheder.

I de seneste 3 år har Jesper arbejdet som selvstændig virksomheds rådgiver med fokus på økonomistyring -og optimering i virksomheder der står overfor en forandrings proces. Rådgivningen er typisk målrettet mod ledelsen.

Han har en stærk forretningsforståelse, som kan binde drift og økonomi sammen

 

FAQ om kurser

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Vibeke Ahlmann

Vibeke Ahlmann

Chefudvikler