25.09.2019
3 min læsetid

Fire nye internationale netværk til IDAs medlemmer

Som IDA-medlem har du som noget helt nyt adgang til fire lokale netværk i Bruxelles, London, New York og Paris.

Rene Pedersen

af Rene Pedersen

“Jeg ser emner som innovation, hvor IDA-medlemmer har et stort interessefællesskab med djøfere," siger Lone Retoft, direktør for Jura og Arbejdsvilkår i IDA

IDA har i mange år haft et fokus på det globale arbejdsliv.

Og IDA har i mange år haft fokus på netværk. I Danmark.

Men som noget helt nyt får IDAs medlemmer i Bruxelles, London, New York og Paris nu adgang til fire lokalt forankrede netværk.

“Vi har rigtig mange tilbud til vores medlemmer i udlandet. Men det at kunne mødes fysisk med andre IDA-medlemmer, det har vi ikke tidligere kunne tilbyde. Så det er et godt addon til meget af det andet, vi kan,” siger Lone Retoft, der er direktør for Jura og Arbejdsvilkår, om de fire netværk.

Brexit blev anledning til samarbejde

Den 23. juni 2016 valgte briterne, at Storbritannien skal forlade det europæiske samarbejde i EU. Det har ført til megen debat, og indirekte blev det britiske farvel til fællesskabet også startskuddet til et tættere partnerskab mellem IDA og Djøf om fire lokale medlemsnetværk.

“Allerede i 2017 fik vi henvendelser fra medlemmer i London, der var usikre på, hvordan de skulle forholde sig,” fortæller Lone Retoft.

Derfor fik IDA i samarbejde med et lokalt IDA-medlem og Djøf stablet et arrangement på benene med den daværende danske ambassadør, hvor der blev talt om forskellige Brexit-scenarier. Det blev et både populært og flot evalueret arrangement, som viste, at der er klare interessefællesskaber med djøferne og en mulighed for et tættere samarbejde.

“Vi fik virkelig øjnene op for at det giver god mening at være lidt bredere, og derfor har vi takket ja til et øget partnerskab med DJØF om at lave netværk,” siger Lone Retoft og fortsætter.

“Djøf har haft netværk i en årrække, men det betyder, at vi i IDA får bygget et mere formelt netværk op for vores medlemmer i de fire byer”.

Interessefællesskab med djøfere

De fire lokale metropol-netværk er primært bygget op omkring arrangementer. Både af faglig og social karakter. Og så giver de giver muligheden for at tage emner op, som er aktuelle lokalt.

“Det er bedre, arrangementerne fødes derude end at det nødvendigvis skal ske i København,” siger Lone Retoft.

Hun peger på, at IDAs medlemmer altid har været glade for netværk, og så ser hun en rigtig god synergi mellem samfundspolitiske og teknologiske emner. Det kunne fx være et tema om hvordan teknologiarbejdspladser udvikler sig i New York eller Paris.

“Jeg ser også emner som innovation, hvor IDA-medlemmer har et stort interessefællesskab med djøfere,” siger hun og fortsætter.

“Men vi er meget åbne over for forslag til aktuelle emner. For de bedste arrangementer fødes, når nogen byder ind med ideer,” siger Lone Retoft.

Hun fortæller, at IDA selvfølgelig også gerne understøtter arrangementer, hvis det ligger uden for de fire konkrete destinationer. Og at IDA I det hele taget ikke vil afvise nye netværk i andre byer, hvis der er en efterspørgsel.

Netværk i udlandet

IDA har cirka 2100 medlemmer i udlandet. 

Det betyder, at cirka 2,3 procent af IDAs medlemmer bor uden for Danmark. 

De fire netværk, som IDAs medlemmer nu kan tage del i, stod i 2018 for 36 arrangementer, der samlet havde 869 deltagere.