Frit organisationsvalg og IDAs forhandlingsret på det offentlige område

Udover ingeniører har Repræsentantskabet i IDA besluttet, at en række andre uddannelser kan give mulighed for optagelse i IDA

Udover ingeniører har Repræsentantskabet i IDA besluttet, at en række andre uddannelser giver mulighed for optagelse i IDA. IDA har forhandlingsretten for langt de fleste af sine offentligt ansatte medlemmer, også de, der ikke har klassiske ingeniøruddannelser.

Forhandlingsretten kan tilfalde IDA på 2 måder

  • via den fordeling af samtlige akademikeruddannelser, som aftales mellem akademikerorganisationerne
  • via den aftale om frit organisationsvalg, som IDA har med en række akademikerorganisationer (Gymnasieskolernes Lærerforening, Lægeforeningen, Djøf, Kommunikation og Sprog og DM).

De uddannelser, som IDA har forhandlingsretten for er bl.a. civilingeniører, akademiingeniører, cand.scient. i datateknik, teknikumingeniører, diplomingeniører, eksportingeniører, levnedsmiddelingeniører og levnedsmiddelkandidater (cand.techn.al’er) og kandidater i human ernæring og kødteknologi.

De uddannelser, som IDA ikke har forhandlingsretten for er bl.a. farmaci, fødevarer og ernæring, arkitekter, husdyrvidenskab, molekylær biomedicin, naturressourcer (planter, miljø, naturforvaltning, miljøøkonomi), veterinærmedicin, molekylærbiologi, molekylærmedicin, jordbrugsøkonomi, landskabsarkitektur.

Den udtømmende oversigt over uddannelserne og hvilken organisation der har forhandlingsretten ligger som bilag A til de offentlige overenskomster. 

Denne aftalte deling af forhandlingsretten på det offentlige område gælder ikke tilsvarende på det private område. Her kan der dog være særlige forhold aftalt, såfremt der findes virksomhedsgrupper eller akademikerklubber.

Fritvalg aftalt med andre organisationer

IDA og DM Aftale om frit organisationsvalg mv 2013

Cirkulære om frit organisationsvalg på akademikerområdet 2015