19.07.2019
4 min læsetid

Hvorfor du og dine medarbejdere har brug for et ’growth mindset’

Du har måske hørt om begrebet ’growth mindset’, som efterhånden er blevet lidt af et buzzword. Ellers er det på tide. Sørg for, at dine medarbejdere har mindsettet til at problemløse, tænke innovativt og udvikle forretningen på egen hånd.

IDA Learning

af IDA Learning

Growth mindset – er du bekendt med begrebet? Carol Dweck, som er professor i psykologi ved Stanford University og står bag begrebet og teorien om growth mindset, har understreget, at det ofte bliver misforstået.

Mange tror, at det at have et growth mindset er noget, du sort på hvidt besidder eller ej, og at det dermed binder sig op på et medfødt talent, som man kan være heldig at have eller må leve uden. Der tager folk fejl, påpeger Carol Dweck. Du er nemlig ikke født med et growth mindset, men du kan træne dig til det.

Skal vi spole tilbage et øjeblik? Måske du ikke er helt med på, hvad det vil sige at have et growth mindset, og hvorfor du og din organisation har brug for det.

To former for mindset
Der er ifølge Carol Dweck tale om to former for mindset – et growth mindset og et fixed mindset.

Hvis du har et growth mindset, betragter du ikke fejl som en stopklods for din udvikling. Du undersøger den fejl, du har begået, og du betragter den som et springbræt til at blive bedre. Du har nemlig troen på, at du evner at lære, hvis du giver det tid og arbejder målrettet. Helt kort - et mindset der går på, at dine evner vil gro, hvis vi lægger os op af begrebet selv.

Hvis du derimod har et fixed mindset, betragter du en fejl som et tegn på, at den opgave, du er ved at løse, ikke er for dig, og at du ikke vil kunne løse det, selvom du havde intentionen om at fortsætte. Har du et fixed mindset, vil du altså se mere målrettet efter, om du har det rette resultat fra start og vil hurtigere søge væk, hvis du ikke ser udvikling.

Kan du genkende dig selv i en af de to måder at tænke på?

Når vi snakker om en agil arbejdskultur, vil den ofte bestå af ansvar fordelt på tværs af organisationen og af projekter i korte sprint. Fokus vil være på at lære af de korte arbejdsprocesser - forsøg om man vil - og på den måde forbedre organisationen. Her er altså tale om en kultur, hvor fejl er forventelige, men hvor potentialet for at lære, udvikle sig hastigt og at tænke innovativt er langt større end under mere traditionelle arbejdsgange.

Agile organisationer har, som du nok kan regne ud, brug for medarbejdere, der kan trække på et growth mindset. Og som leder er du i stand til at forme den kultur, dine medarbejdere indgår i.

Her får du et eksempel på, hvordan rammer har betydning for læring.

Effekten af det lille ord ’yet’
Carol Dweck giver i et af sine foredrag et konkret eksempel fra sin forskning.

I eksemplet fortæller hun om, hvordan hun satte en flok 10-årige drenge til at gennemføre to forskellige matematik-spil. Børnene blev delt i to grupper. Den ene gruppe gennemførte et spil, hvor fokus var på, om drengene havde svaret korrekt eller forkert. Den anden gruppe spillede derimod et spil, hvor der var større fokus på vejen til deres læring - deres stretagi og udvikling, og pointene blev opkaldt 'brain points'. Den sidste gruppe fik meddelelsen ’not yet’, hvis de svarede forkert.

Gruppen der fik tilbagemeldingen ’not yet’ klarede sig markant bedre end den anden gruppe, der i stedet blev meddelt, at deres svar var forkert. Carol Dweck erfarede altså, at de rammer børnene var omgivet af havde betydning for, hvilket mindset de arbejdede ud fra og dermed, hvordan de performede. Med det lille ord 'yet', fik børnene en bedre tro på deres egne evner og større lyst til at blive ved.

Det oplagte værktøj for den agile leder
Carol Dwecks undersøgelse skildrer nogle helt grundlæggende faktorer, når det kommer til menneskets mindset og motivation.

Du kan starte med dig selv og se så på resten af organisationen. Ved selv at tillære dig et growth mindset, kan du nemmere lede den agile arbejdsgang, hvor du skal slippe dele af kontrollen og må se fremad, når I ind i mellem går et skridt frem og to tilbage.

Og som en central medskaber af den kultur, dine medarbejdere er en del af hver dag, er det afgørende, at du støtter op om en arbejdsgang, der beror på et growth mindset. Det vil sige en kultur, hvor I ikke bliver begrænset af, at I død og pine skal lykkes i første omgang og frygter at fejle.

Du skal sikre dig nogle rammer, dine medarbejdere trives i og arbejder effektivt ud fra, og her er med stor sandsynlighed tale om et mindset alle dine medarbejdere ikke besidder … yet.

IDAs kursus Agil ledelse lærer du at skabe de bedste forudsætninger for dine medarbejdere, hvor udgangspunktet for den agile organisering og ledelse er at kunne tænke ud fra et growth mindset. Sådan vil I tage flere chancer, men også med stor sandsynlighed se flere resultater.

Kursus: Agil ledelse

Lær at skabe den organisationskultur, der understøtter jeres agile strategi og fører jer til stærkt samarbejde, problemløsning og innovation.

Læs mere om IDAs kursus Agil ledelse her.