Balancen mellem familie og arbejdsliv

Der er forskellige muligheder for at få en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Det kan eksempelvis være hjemmearbejdsplads, fleksible arbejdstider eller deltid. Men hvad skal du være opmærksom på?

Hjemmearbejdsdage
Muligheden for hjemmearbejdsdage er en vigtigt faktor for at sikre en god balance mellem famille- og arbejdsliv.  38 % af IDAs medlemmer har i høj grad mulighed for hjemmearbejdsdage og af dem er der 68 %, der synes, de har en god familie-/arbejdslivsbalance.

Fleksible arbejdstider
At kunne tilrettelægge sine arbejdstider selv er et andet håndtag, der får familie- og arbejdsliv til at hænge bedre sammen.  Du kan gå tidligt fra arbejde og fx lave en del af dit arbejde om aftenen, når børene sover. 

Fleksible arbejdstider har i høj grad en effekt på balancen mellem familie og arbejdsliv.  64 % af IDAs medlemmer har i vid udstrækning selv indflydelse på placering af deres arbejdstid, og 72 % af dem har en god balance mellem familie og arbejdsliv.

Deltid
Deltid kan være en god løsning for nogle, mens det for andre betyder færre timer til samme arbejdsmængde.  Du skal derfor sørge for, at en aftale om deltid også sikrer dig en tilsvarende mindre arbejdsmængde.  

Du skal være opmærksom på, at nedsat arbejdstid også går ud over din pensionsopsparing, fordi pensionsbidraget ligesom lønnen reduceres forholdsmæssigt, svarende til det nedsatte timetal.  Læs mere om regler og rettighed i forhold til deltid.

Hvis deltid i en periode er den rigtige løsning for dig, er det en fordel at komme med et konkret forslag og nogle argumenter, som gør, at din arbejdsgiver også kan se fordelen. 

Alle tallene stammer fra en kortlægning af balancen mellem familie og arbejdsliv fortaget af IDA i samarbejde med Akademikerne (AC). 

Hvordan kommer du videre?
Overvej hvilke muligheder der passer bedst for dig. Find de gode argumenter for og løsninger til, hvordan det kan passes ind i forhold til dine arbejdsopgaver.

Tal med IDAs juridiske konsulenter om dine overvejelser og få sparring om, hvordan du lander en god aftale, inden du taler med din chef.