Barsel som selvstændig

Som selvstændig har du ret til barsel og orlov, når skal være mor eller far. I den forbindelse kan du få barselsdagpenge. Læs mere her om at modtage barselsdagpenge, når du er selvstændig og er gravid, adopterer og skal være forælder.

Du skal have et barn! Alt inden i dig er lykke, men samtidig er der en bekymring, der nager. For hvad gør du som selvstændig på barsel? Kan du få barselsdagpenge? Og hvad med din virksomhed, mens du er væk?

Barselsdagpenge som selvstændig

Hvis du opfylder reglerne for, hvor meget du skal have arbejdet før din barsel, kan du som selvstændig få dagpenge. Reglerne er, at du kan få barselspenge, hvis:

 • du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder, før du går på barsel, og
 • du har arbejdet den seneste måned før din barselsorlov, og
 • du har arbejdet mindst på halv tid (18 ½ time om ugen) i din virksomhed.
 • du har overskud i din virksomhed
 • du har dagligt fysisk samvær med dit barn under din barsel

Hvis du opfylder alle betingelser, kan du som selvstændig modtage barselsdagpenge. Hvis du derimod har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, før du går på barsel, kan du regne de perioder med, hvor du evt. har arbejdet som lønmodtager.

Hvor mange barselsdagpenge kan du få?

Hvor meget du kan få i barselsdagpenge afhænger af, hvor meget du har tjent i din virksomhed. Barselsdagpenge for selvstændige beregnes ud fra:

 • overskuddet i din virksomhed
 • eventuel indtægt, der er overført til medarbejdende ægtefælle
 • egne syge- og barselsdagpenge.

For at få det fulde barselsdagpengebeløb, skal din indtægt være mindst 223.600 kr. (2018) om året.

Privat sygeforsikring kan bruges til selvstændige på barsel

Hvis du har købt en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark senest 6 måneder før, du søger om barselsdagpenge, kan du få mindst to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats, uanset hvor meget du har tjent. Er du omfattet af en karensperiode, der udløber under din orlov, vil du med forsikringen også få mindst to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats fra det tidspunkt, hvor karensperioden udløber.

Du køber forsikringen gennem Udbetaling Danmark.

Selvstændig på barsel

Som selvstændig er din barsel delt op i fire faser:

 • Graviditetsorlov til moren 4 uger før forventet fødsel.
 • Barselsorlov til moren i 14 uger efter fødslen.
 • Fædreorlov i 2 uger inden 14 dage efter barnets fødsel.
 • Forældreorlov i 32 uger, som forældrene kan dele.

Læs mere om barselsdagpenge for selvstændige på borger.dk.

Hvad gør jeg med min virksomhed, mens jeg er på barsel?

Mange selvstændige bekymrer sig over, hvad der sker med deres virksomhed og kunder, mens de er væk på barsel. Du er måske en af dem? Her er der tre gode råd, som du kan følge:

 • Sørg for at fortælle dine kunder, hvornår du går på barsel og hvor længe du regner med at være væk i så god tid som muligt.
 • Find barselsvikarer til dine kunder i stedet for, at dine kunder selv skal finde en vikar. På den måde bevare du kontrollen og kan sikre dig, at du får opgaven igen, når du kommer tilbage fra barsel.
 • Mens du er på barsel er det en god ide at kontakte dine kunder og spørge til, hvordan det går. Send eventuelt et billede af din baby eller kom forbi til kaffe. Så glemmer de dig ikke.