FAGLIG INSPIRATION

IDA er for dig, der gerne vil være en del af et fagligt netværk med mere end 100.000 medlemmer. Hvad enten du er ingeniør eller naturvidenskabeligt uddannet - specialist, leder eller selvstændig - kan du melde dig ind her.

Meld dig ind

Populære emner

P-pladsen begrænset

Mens Ingeniørhuset bliver bygget om, er antallet af p-pladser begrænset. Ombygningen forventes afsluttet 23. december 2016. ...

Rådgivning af whistleblowere

Der er i dag stort fokus på whistleblowing og bl.a. har de fleste store virksomheder whistleblowerordninger, som skal give ansatte mulighed for at påtale kritisable forhold, der må...

Mærkesager

Ingeniørforeningens indflydelsesarbejde tager afsæt i følgende mærkesager....

Viden

Nyt værktøj vil styrke kommunernes klimaindsats

26. oktober 2016

Med et nyt it-værktøj fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet bliver det nemmere for kommunerne at opstille regnskab for deres energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Dermed bliver det mere enkelt at arbejde strategisk med energiplanlægning og deltage i internationale klimasamarbejder.

Du kan selv trykke på dopaminknappen

26. oktober 2016

Få indblik i og gode råd til hvordan du kan opbygge styrke, selvtillid og modstandskraft. Chefpsykolog og ph.d på Psykiatisk Center på Frederiksberg Hospital Irene Oestrich fortæller, hvordan vi kan blive mere robuste.

Mentor giver ny leder frit og fortroligt rum

25. oktober 2016

Hanne Hostrup Poulsen, afdelingsleder i en udviklingsafdeling i MAN Diesel & Turbo, blev for to et halvt år siden leder for sine kolleger, og efter en intern lederuddannelse trængte hun til en mentor udefra til at lufte tanker om lederjobbet.

Find mere viden på IDA Universe

Nyheder fra Ingeniøren

Dom over VW i USA: Betal 100 milliarder og sæt elstandere op

26. oktober 2016

VW er kommet et skridt nærmere afslutningen på den amerikanske gren af dieselskandalen. Med en dom på 100 mia. kroner skal VW ikke bare fixe og købe biler tilbage, men også investere i el-infrastruktur og udskifte gamle forurenende busser.

Radioaktivt udslip i norsk atomreaktor

26. oktober 2016

Radioaktivt jod slap ud i reaktorhal under pakning af testbrændsel. Selve lækagen er ikke stoppet, men nordmændene har stoppet udslippet ved at lukke reaktorhallen hermetisk.

Læs mere på Ing.dk