Data Scientist

For English, see below

IDA vil være en datadrevet organisation, der i stigende grad bruger data både som beslutningsstøtte, i optimering af services og i udviklingen af nye medlemsydelser. Vi har sat nye ambitiøse mål for datadrevet innovation og søger derfor en dygtig dataanalytiker med erfaringer inden for data science, der kan skabe handlingsrettet viden fra data. Hvis du vil arbejde med kunstig intelligens, kognitive teknologier og robotics, så er dette muligheden for dig.

Du vil indgå i vores Business Intelligence Team med reference til teamleder under CIO. Teamet arbejder dagligt på at fremme innovation og beslutningstagen fra data til fordel for medarbejdere og medlemmer. Vi er en strategisk samarbejdspartner på tværs af forretningen, og kerneopgaverne udgør rådgivning, rapportering, analytics og generel tilvejebringelse af data. Det er med til at sikre, at IDA konstant udvikler sig og leverer endnu bedre produkter og ydelser til sine medlemmer.

Af konkrete opgaver kan nævnes:

 • Bred forretningsudvikling igennem datadrevet innovation, som resulterer i automatisering af processer samt øget individualisering og relevans i produktudbud.
 • Udarbejdelse af machine learning modeller til optimering af arbejdsgange og proaktiv beslutningstagen.
 • Feature engineering i samarbejde med BI-udviklere til brug i machine learning modeller og statistiske analyser.
 • Kravspecifikation, design og dokumentation af BI-løsninger.
 • Rapportering, herunder udvikling af dashboards, storytelling og anden visuel formidling.
 • Tæt samarbejde med forretning, herunder rådgivning omkring dataunderstøttelse i arbejdsprocesser samt træning af forretningsbrugere i self-service BI.
 • Sikring og forbedring af datakvalitet og -definition.

Om dig
Som person er du positiv og imødekommende, du elsker at eksperimentere og problemknuse, og så formår du at balancere et hav af gode ideer med konkrete resultater. Du er nysgerrig på, hvordan data bliver anvendt og kan anvendes i forretningen, og du kan lide at samarbejde tæt med interne og eksterne aktører omkring nye tiltag understøttet og automatiseret af data. Du tør afprøve nye veje, men du er samtidigt metodeorienteret og forstår at formidle kompleks faglig viden.

Dine kvalifikationer

 • Dyb indsigt i videnskabelig metode fra relevant videregående uddannelse som fx ingeniør, cand.scient. eller cand.merc.
 • Min. 3 års erfaring inden for dataanalyse, såsom statistik, data mining, machine learning.
 • Erfaring med machine learning teknologier, herunder Microsoft Azure Machine Learning Studio, SQL Server Analysis Services, R eller Python.
 • Erfaring med SQL og Microsoft Power BI er en fordel.
 • God forståelse for forretning og samspillet mellem mennesker, processer og teknologier.

Vi tilbyder
Vi deler kontor med IT-afdelingen og har en tæt relation til udviklere og driftsfolk heri. Vi arbejder i et åbent kontorlandskab i lyse lokaler på Kalvebod Brygge langs Københavns Havn. Afdelingen arbejder i en uformel tone, og vi sætter stor pris på samvær og humor. IDA tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden og ansættelse efter overenskomst med AC-klubben i IDA.

Kontakt
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte BI teamleder Christian Blankschøn på mail cbl@ida.dk eller telefon +45 30 33 26 34.

Ansøgning og CV sendes mærket ”Data Scientist” til hr-stillinger@ida.dk senest mandag 7. august 2017 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler holdes i august med ansættelse så hurtigt som muligt.

IDA opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Ingeniørforeningen, IDA er en moderne interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. IDA har flere end 105.000 medlemmer og varetager både ansattes, lederes og selvstændiges interesser inden for løn og ansættelse, arbejdsmarked, erhvervspolitik, kompetence, karriere og uddannelse, arbejdsmiljø, teknologi og forskning. IDA har kontorer i København, Odense, Aarhus og Aalborg.

 

ENGLISH

Data Scientist

Do you want to create value for 105,000 members using advanced analytics? IDA is pursuing an ambition of becoming an increasingly more data-driven organisation, using data for supporting decision-making, optimisation of services, and developing new products. If this sounds interesting to you, an opportunity to become a part of IDAs Business Intelligence Team is now open. To support the team’s new goals for data-driven innovation, we are hiring a talented data analyst with data science experience, to create actionable insights from data.

You will join our BI Team with reference to our team leader, who refers directly to the CIO. The team is on a daily mission to improve data-driven innovation and decision-making for the benefit of members and employees. We are a strategic partner across the organisation, and our core competencies comprise of advising business stakeholders, reporting, analytics and procurement of data. This ensures that IDA keeps innovating in order to deliver even better products and services to our members.

The major tasks are:

 • Broad business development supported by data, resulting in automation of processes and increased individualisation and relevance in product offerings.
 • Preparation, training, scoring, and deployment of machine learning models to enable proactive decision-making.
 • Feature engineering in collaboration with BI developers for use in ML models and statistical analysis.
 • Requirements specification, design and documentation of BI solutions.
 • Reporting and dashboard design, storytelling and other visual presentation.
 • Close collaboration with business stakeholders, including advising on data-driven workflows and training of business users in self-service BI.
 • Data quality assurance and definition of subjects in data dictionary.

About you
You are positive and accommodating, you love to experiment and solve problems, and you master balancing a multitude of ideas with measurable results. You are curious on how data is utilised in the lines of business and how existing and new data can be further exploited. You enjoy working closely with stakeholders inside and outside of the company, and you are willing to seek new paths and break with status quo. However, you are also methodologically inclined and capable of managing and disseminating complex technical knowledge.

Your qualifications

 • Profound knowledge of scientific methodology from a relevant higher education; e.g. Master’s degree.
 • Min. 3 years of experience from the fields of data analysis; including statistics, data mining, or machine learning.
 • Experience with machine learning technologies like Microsoft Azure Machine Learning Studio, SQL Server Analysis Services, R, or Python.
 • Some familiarity with SQL and Microsoft Power BI is an advantage, but not a requirement.
 • Good business acumen and understanding of the interplay between people, processes and technologies.

We offer
We share offices with the IT department and have a close relationship with their developers and operations personnel. We work in open offices in modern facilities on Kalvebod Brygge along the harbour of Copenhagen. The atmosphere is casual and we appreciate teamwork and humour. IDA offers a competitive salary package, flexible planning of hours, and employment in accordance with the collective agreement between the AC club and IDA.

Contact
If you have questions or inquiries about the position, you are welcome to contact BI Team Leader, Christian Blankschøn at cbl@ida.dk or phone +45 30 33 26 34.

Application and CV marked ”Data Scientist” is send to hr-stillinger@ida.dk before 12pm on Monday, August 7, 2017. Interviews are held in August with start-up as soon as possible.

IDA urges every qualified applicant to apply, regardless of age, gender, religion and ethnicity.