Valg af virksomhedsform

Der findes en række forskellige former for virksomheder. Læs mere om, hvad de forskellige former indebærer for dig.

Der findes en række forskellige former for virksomheder:

Før du beslutter dig for, hvilken type virksomhed du skal vælge, bør du sætte dig grundigt ind i, hvad der kendetegner de forskellige typer.

Hvilken virksomhedsform der er den rigtige for dig, beror på en vurdering af en række forskellige faktorer så som; hvilken risiko du er villig til at løbe, hvilken kapital du har til rådighed, hvilke regnskabskrav kan og vil du opfylde, hvad valget betyder for din skattebetaling.

IDA yder rådgivning i forbindelse med de ansættelsesretlige aspekter ved tegnelse af anpartshaver/aktionæroverenskomster samt ved generationsskifte.

Beskatning og hæftelsesform

Hæftelsesformen og beskatningen afhænger af den virksomhedsform, du vælger.

Skatteregler kan du blandt andet finde i Skats vejledning eller på www.startvaekst.dk. Du bør altid tage din revisor med på råd.

Endvidere har IDA aftale med erhvervsadvokater, der tilbyder IDAs medlemmer juridisk bistand til specialpris, blandt andet inden for specialerne:

  • Selskabsret
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Inkasso

Den selskabsretlige lovgivning

Lov om anpartsselskaber, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven m.v. kan du finde på Statens Retsinformations hjemmeside.

Inden da kan du med fordel hente relevante oplysninger, så du er ’klædt på’ til rådgivning – se under Startvaekst.dk og SKAT