Analyse af psykisk arbejdsmiljø

Sammen med IDA har AC undersøgt 28.000 akademikeres psykiske arbejdsmiljø i 2015. Over 1.500 medlemmer af IDA deltog i undersøgelsen. I rapporterne på denne side, kan du se de resultater, der er specifikke for IDA.

Emnerne spænder vidt: Stress, mobning, balance mellem arbejde og privatliv, forandringer og sygefravær.

Hvis du ønsker at se resultaterne for alle akademikerne, så ligger rapporterne for disse på AC's hjemmeside.

Forandringer på arbejdspladsen - rapport 2015

Over halvdelen  ingeniørerne har oplevet forandringer som afskedigelser, ansættelsesstop, nedlæggelse af stillinger og omorganisering. Hvordan påvirker det det psykiske arbejdsmiljø og samarbejdet med ledelsen.

Undersøgelsen viser bl.a en tydelig sammenhæng mellem ledelsens fokus på det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer, og medlemmernes grad af godt psykisk arbejdsmiljø. Vi ser at hele 91 pct. af medlemmerne har en meget høj grad af godt psykisk arbejdsmiljø, hvis ledelsen i meget høj grad fokuserer på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer. Dette falder til 21 pct., når ledelsen i meget lav grad fokuserer på dette i forbindelse med forandringer.

Sygefravær - rapport 2015

Sygefravær. Sygenærvær.
I forhold til køn, alder, trivsel, hjemmeboende børn, ledelse og stillingsniveau.

Undersøgelsen viser bl.a, at balancen mellem arbejde og privatliv har stor betydning for antallet af sygefraværsdage. Medlemmer som i lav, meget lav grad eller slet ikke har en god balance mellem arbejde og privatliv, har i gennemsnit 3,5 sygefraværsdage flere end de som i høj eller meget høj grad har en god balance.

Balancen mellem arbejde og privatliv - rapport 2016

Hvad påvirker balancen mellem arbejde og privatliv. Betydningen af indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden, hjemmearbejdsdage, rådighed.

F.eks har balancen mellem arbejde og privatliv en stor betydning for den gennemsnitlige produktivitet. Medlemmer, som i meget lav grad eller slet ikke har en god balance, har i gennemsnit en produktivitet på blot 5,4. Mens produktiviteten for en med en meget høj grad af god balance ligger på 8,9. Der kan altså skabes en produktivitetsforbedring på næsten 65 pct. blot ved at forbedre balancen mellem arbejde og privatliv.

IDA-stressrapport fra 2015

I rapporten ses der nærmere på, i hvilken grad IDAs medlemmer er stressede i hverdagen og oplever problemer med stress på deres arbejdsplads. Vi ser desuden nærmere på, om der er særlige grupper, der er i større risiko for stress end andre. Vi ser også på, hvilken betydning en række faktorer har for risikoen for stress. Det undersøges desuden, hvilken rolle ledelse og arbejdspladskultur spiller i forhold til stress. Sammenhængen mellem produktivitet,kvalitet og stress er et yderligere fokuspunkt i rapporten

Mobning - rapport 2015

I undersøgelsen er der spurgt til, om der er problemer med mobning på arbejdspladsen, og om de selv har været udsat for mobning.
Undersøgelsen viser, at over 7 pct. i høj eller nogen grad oplever, at der er problemer med mobning på deres arbejdsplads. Heraf oplever 0,87 pct. i høj grad mobning som et problem på arbejdspladsen. Mens 34,05 pct. oplever at arbejdspladsen i lav grad har problemer med mobning. Mobning er altså noget som over 40 pct. af medlemmerne oplever på deres arbejdsplads.

Ingeniørernes psykiske arbejdsmiljø - rapport 2015

IDA oplever i stigende grad, at medlemmerne udfordres af konsekvenserne af det moderne arbejdsliv, hvor grænseløshed, selvledelse, konkurrence- og præstationskultur og til tider dårlig ledelse, skaber mange udfordringer for den enkelte ansatte omkring dennes psykiske arbejdsmiljø. Det kan være stress, manglende balance mellem privatliv og arbejdsliv m.m. For at få klarlagt arbejdsmiljøudfordringerne har vores hovedorganisation Akademikerne - i tæt samarbejde med de 25 medlemsorganisationer - gennemført en omfattende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i alle hjørner af det akademiske arbejdsmarked. 28.000 akademikere – herunder 1.533 fra IDA, svarende til en svarprocent på 25,1 pct. - har svaret på et omfattende spørgeskema. Det er således første gang nogensinde, at der er lavet en så detaljeret kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for alle grupper af beskæftigede akademikere.