18.02.2016
5 min læsetid

4 gode råd til at skabe tillid på distancen

Møder du ikke dine medarbejdere i hverdagen, så er du distanceleder. Det kan give en ekstra dimension i forhold til at styrke medarbejdernes produktivitet, motivation og loyalitet. Derfor er det vigtigt, du bruger tid på at skabe tillid på distancen.

IDA Learning

af IDA Learning

Har du også nogle gange fornemmelsen af at stå på afstand og betragte dine medarbejdere? 

Har du svært ved at have en finger med på pulsen i forhold til, hvordan det går? Har du medarbejdere, som du ikke møder fysisk næsten hver dag? Som du ikke lige kan hilse på ved kaffemaskinen eller give en hurtig opdatering, når du møder dem på gangen? Eller har du freelancere eller contractors, som du sender opgaver til løbende?

Så er du leder på distancen.

Det giver en ekstra dimension til din ledelsesopgave - for uanset jeres konstellation, så kræver relationen mellem leder og medarbejder helt grundlæggende tillid. Og det er svært at opbygge et tillidsforhold, når man sidder langt fra hinanden. Men det er ikke umuligt. Nærvær skabes mange andre steder end ved kaffemaskinen eller ved et fysisk møde.

4 gode råd til at skabe tillid på afstand:

 • Vis medarbejderen tillid:
  Giv dine medarbejdere rum til at træffe faglige beslutninger - også når det ikke går, som planlagt. 
  Medarbejderen skal kende sit råderum, så det skal du være helt tydelig omkring. Men du skal også have tillid til, at medarbejderen kan løse opgaven på en god måde. Så I skal opbygge et gensidigt tillidsforhold.

  Medarbejderne skal opleve dig som troværdig, tilregnelig og fair. Du skal demonstrere personlig integritet og udvise tillid. Du skal overholde jeres aftaler og sidst men ikke mindst skal du bakke dine medarbejdere op - i særdeleshed når det er svært.

 • Vær til rådighed for hjælp og sparring:
  Hav døren åben - efter aftale. Forventningsafstem med medarbejderen, hvordan I kommunikerer - via mail, telefon, sms, måske noget helt andet. Hvor meget er du tilgængelig på telefonen - og hvad forventer du af dine medarbejderes tilgængelighed? Ringer du dem op efter arbejdstid? Forventer du svar på mails om aftenen? Giv nogle klare rammer, så medarbejderne har noget at navigere inden for.

 • Vær tydelig om dine forventninger:
  Hvilke mål arbejder I efter, hvornår skal I nå dem, hvad er helt konkret dine forventninger til den enkelte medarbejders leverance i det enkelte mål? Følg op - både når målet nåes, og når det ikke gør. Det gælder om klar og tydelig kommunikation. En god måde at gøre det på, er at få medarbejderen til at give et såkaldt back brief, hvor medarbejderen fortæller dig hvilke mål og indsatser der arbejdes efter på de enkelte ansvarsområder.

 • Uddeleger ansvaret:
  Hvis du leder mere end én medarbejder på distancen, så er du nødt til at udpege en nøgleperson, der kan være bindeledet mellem dig og teamet. Vær omhyggelig i din begrundelse for til- og fravalg, for når du peger på en, er der andre du ikke peger på - og det kan skade opbygningen af tillid.
Kursus: Distanceledelse

At lede medarbejdere på distancen gør din ledelsesopgave endnu mere kompleks. 

Vil du være en bedre leder for dem, der befinder sig på afstand?

På kurset i distanceedelse lærer du at lede på tværs af tid, sted og kultur.

Læs mere om IDAs kursus i Distanceledelse