23.01.2020
5 min læsetid

Fem gode råd til at skabe en robust virksomhed

Det er ikke nok, at medarbejderne er robuste. Også virksomheder skal være robuste for at modstå fremtidens hastige forandringer. Virksomhederne sikrer deres robusthed ved at sikre gode forhold for de ansatte, mener IDA.

IDA

af IDA

Robuste virksomheder accepterer ikke dårlige rammer for deres ansatte. Der er ikke noget, der hedder, at vi må acceptere de belastende forhold, og så må medarbejderne bare lære at håndtere dem.

Det fastslår chefkonsulent Thomas Bregnegaard, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø i IDAs afdeling for juridisk rådgivning og arbejdsmarked. Han giver fem gode råd til virksomheder, som ønsker at være parate til at imødegå store udfordringer og forandringer uden at blive slået ud af kurs. Det kræver robusthed - og ikke kun blandt medarbejderne, mens også blandt virksomhederne. Og robusthed på arbejdspladsen udvikles ved at skabe vilkår, hvor den enkelte medarbejder kan vokse.

Det er ikke det samme som, at medarbejderne ikke også skal udvikle robusthed i deres faglighed. Videnarbejdere skal kunne løse opgaver af stor kompleksitet inden for faste deadlines. Men det må ikke blive en rammebetingelse, at man derfor skal arbejde mere end 50 timer hver uge, og hele tiden få tildelt nye opgaver. Der skal være plads til restitution og almindelig drift.

Fem gode råd til den robuste virksomhed
  1. Robuste virksomheder accepterer ikke belastende rammebetingelser
  2. Betragt arbejdsglæde og trivsel som et redskab og ikke et mål
  3. Sørg for at arbejdet er meningsfyldt
  4. Hav klare kvalitetskrav og succesmål
  5. Brug anerkendelse strategisk

Arbejdsglæde som et redskab

Den robuste virksomhed ser arbejdsglæde og trivsel som et redskab og ikke som et mål. Virksomheden skal tænke trivsel og arbejdsmiljø som en integreret del af virksomhedens strategiske ressourcer.

”Mange virksomheder ser et konkret problem med for eksempel stress og henter eksterne konsulenter ind, der sætter en masse i værk. Men det ender ofte med blot at være knopskydninger, der ikke tænkes ind i virksomhedens samlede virke. De tænker ikke arbejdsglæde og trivsel ind som et strategisk værktøj,” siger Thomas Bregnegaard.

I stedet skal virksomhedsledelserne tænke: Hvad kan det give på bundlinjen? Hvad kan det gavne at satse på arbejdsglæde og trivsel? Det skal ikke være et mål i sig selv, men være et værktøj til at producere mere. På den måde bliver trivsel dybere integreret i organisationen, påpeger Thomas Bregnegaard og henviser til, at Akademikernes (AC) undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø fra 2015 viste en klar sammenhæng mellem trivsel og produktivitet.

”Når man trives, begejstres man typisk også af sit arbejde. Man vil gerne fortælle om jobbet til middagsselskabet, fordi man er stolt og synes, jobbet giver mening. Men husk trivsel skal ikke være et mål – det er arbejdet, der skal være et mål,” konstaterer han.

Sørg for at arbejdet er meningsfyldt

Den robuste virksomhed sørger derfor for, at arbejdet er meningsfyldt. Man skal spørge medarbejderne om, hvad der gør deres arbejde meningsfuldt. Hvis de ikke selv ved det, så skal man i fællesskab finde frem til det.

”Jeg har hørt om en ansat i SKATs inddrivelseskontor med rykkerbreve og inkasso, der kalder sig selv velfærdsstatens frontsoldat nummer ét. For hvis hun ikke inddriver den rette skat, er der ikke penge til at opretholde velfærdsstatens ydelser som plejehjem, uddannelser og sundhedsvæsenet,” forklarer Thomas Bregnegaard. Det gør det meningsfuldt at gå på arbejde.

Men der ligger også en indbygget sårbarhed i meningsfuldheden. For bliver kvinden rykket til intern ligning i SKAT, bliver hun måske demotiveret og er mere sårbar i forhold til for eksempel stress.

”Derfor handler det som virksomhed om at kunne fastholde mening også i forandringsprocesser. Det kan gøres ved at inddrage medarbejderne og have åbne drøftelser om det, der gør arbejdet meningsfyldt for den enkelte. Og tale om, hvordan giver det merværdi for virksomheden,” siger Thomas Bregnegaard, der mener, at der skal tales meningsfuldhed til MUS som en vej til at undgå stress.

Klare kvalitetskrav og succesmål

Vidensmedarbejdere – som ingeniører og cand. scient’er – har brug for at vide, hvad der forventes af dem. De skal vide, hvornår nok er nok.

”Selvom IDA-medlemmerne typisk er selvledende og går meget op i deres faglighed, skal de vide, hvilke rammer de arbejder indenfor. Opgavens størrelse og succeskriterie skal forventningsafstemmes. En robust organisation har ledere, der hjælper med at prioritere og sætte præcise mål,” siger Thomas Bregnegaard.

Når der skal prioriteres i tider med knappe ressourcer, nytter det ikke, at lederen siger til medarbejderen, at man kun behøver at lave en løsning på 80 procent. For så vil IDA-medlemmet typisk bruge 20 procent af sin fritid til at løse den 100 procent. Man kan ikke levere kun 80 procent. Det er en ufærdig løsning.

”Derfor nedjusterer den robuste organisations leder opgaven til 80 procent af det oprindelige udgangspunkt, som kan løses 100 procent af medarbejderen. Fokuseres prioriteringen udelukkende på løsningen, skydes ansvaret over på medarbejderen,” konstaterer Thomas Bregnegaard.

Der må heller ikke herske en nulfejlskultur i den robuste virksomhed. Der skal tværtimod være plads til en kontinuerlig snak om, hvad der er en succes. For fagligheden, personalesammensætningen, det politiske billede og markedsvilkårene ændrer sig hele tiden, og så er det sværere at navigere. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne oplever, at der er plads til at fejle, når der skal udstikkes en ny kurs. Ellers får virksomheden let en kultur, der er præget af frygt.

Brug anerkendelse strategisk

Strategisk brug af anerkendelse er også en del af den robuste virksomhed. Det kan både være karriereveje, løn, masser af ros og adgang til efteruddannelse.

”Den robuste virksomhed anerkender også, at når en opgave er løst, skal der ikke dagen efter videreudvikles på den. Det skal ikke være som hajen, der selv, når den sover, bevæger sig. Der skal være en bevidsthed om, hvad vi vil blive bedre til – og hvad vi så er blevet bedre til? Men også hvilke laurbær, der kan hviles på,” siger Thomas Bregnegaard.

IDA’s medlemmer kan altid arbejde videre med enhver opgave, og alle produkter kan blive lidt bedre. Men hvis et område er kommet i fin drift, hvorfor så ikke bare nyde det og hvile på laurbærene her? Så kan man i stedet bedre fokusere på andre områder, som har behov for udvikling, mener han.