Minimalløn

Vejledende minimallønssatser til brug for lønforhandlinger i den private sektor og til forhandling af tillæg i den offentlige sektor samt for studerende i studierelevant arbejde.

IDA fastsætter hvert år en vejledende minimalløn for nyuddannede ingeniører. Minimallønnen er vejledende for både privat og offentligt ansatte ingeniører. Der fastsættes én minimalløn for civilingeniører og én for diplomingeniører inkl. øvrige ingeniøruddannede. Den vejledende minimalløn er en bruttoløn, dvs. inklusiv evt. pensionsbidrag.

Vejledende minimalløn (inklusiv evt. pension) for år 2017

Beregningen af den vejledende minimalløn sker med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for den yngste årgang af privatansatte i lønstatistikken for 2015 tillagt den forventede prisudvikling for det kommende år.
Ansattes Råd (AR) i IDA har besluttet følgende vejledende minimallønninger for år 2017:

Civilingeniører/cand. scient.                         kr. 38 200
Diplom/øvrige ingeniøruddannede              kr. 36.900

Vejledende timeløn (inklusiv evt. pension) for studerende i studierelevant arbejde 2017

1. studieår kr. 161
2. studieår kr. 170
3. studieår kr. 179
4. studieår kr. 189
5. studieår kr. 196

Vejledende månedsløn (inklusiv evt. pension) for praktikanter 2017

Vejledende månedlig sats for praktikløn til diplomingeniørstuderende i ingeniørpraktik:
Kr. 14.000.

 • Hvor meget bør jeg have i løn når jeg får nyt job?

  Der er 3 umiddelbare muligheder for at fastslå et rimeligt niveau.

  1. Tag udgangspunkt i IDAs lønstatistik tabel 3-7 – korriger for at tallene sikkert er fra året før (se vedrørende løbende ansættelse nedenfor)

  2. Tjek firmastatistikken.
  Hvis firmaet du skal ansættes i ikke er i firmastatistikken så kan man skele til tabel 10 og 11 i lønstatistikken vedr. branche og geografi.

  3. Brug lønberegneren – MEN tag forbehold for, at det er en beregningsmodel og man bør tage et reality tjek op mod lønstatistikken jf. punkt 1
  Kommer man med nogle meget efterspurgte kompetencer bør man naturligvis gå efter mere.
  Forhandlingspositionen er i øvrigt afhængig af omstændighederne. Er man ledig, har man selv søgt jobbet eller er man blevet ”headhunted”. Alt sammen faktorer, der skal overvejes ifm. lønforhandling.

 • Minimalløn: Hvordan når I frem til det tal?

  Tallet er beregnet ud fra sidste års løn for privatansatte nyuddannede tillagt den forventede prisudvikling.

 • Er den vejledende minimalløn også gældende for de offentligt ansatte?

  Ja, men vær obs. på, at minimalsatserne, der er politisk vedtaget, er fastsat på baggrund af de privatansatte ingeniørers lønninger.