Vejledende minimalløn for privatansatte

Vejledende minimallønssatser til brug for lønforhandlinger i den private sektor samt for studerende i studierelevant arbejde.

IDA fastsætter hvert år en vejledende minimalløn for nyuddannede ingeniører. Der fastsættes én minimalløn for civilingeniører og én for diplomingeniører inkl. øvrige ingeniøruddannede. Minimallønnen er bruttoløn, dvs. samlede løn inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag.

Vejledende minimalløn for privatansatte (inklusiv evt. pension) 2019

Beregningen af den vejledende minimalløn for privatansatte sker med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for den yngste årgang af privatansatte i lønstatistikken for 2018 tillagt den forventede prisudvikling for det kommende år.
Ansattes Råd (AR) i IDA har besluttet følgende vejledende minimallønninger for år 2019:

 • Civilingeniører, Cand.scient.er og øvrige medlemmer med lang videregående uddannelse: 39.800 kr. 
 • Diplomingeniører, bachelorer og øvrige medlemmer med mellemlang videregående uddannelse: 37.900 kr. 

Vejledende timeløn (inklusiv evt. pension) for studerende i studierelevant arbejde 2019

 • 1-3 studieår: timeløn for studierelevant arbejde i det private: 170 kr.
 • 4-5 studieår: timeløn for studierelevant arbejde i det private: 184 kr. 

IDA opfordrer arbejdsgivere, der har studerende IDA medlemmer ansat, til at aflønne dem i overensstemmelse med IDAs vejledende lønninger, når de studerende varetager studierelevant arbejde. I de tilfælde hvor arbejdsgivere har studerende, der er aflønnet efter de vejledende lønninger fra 2018, opfordrer IDA til, at disse får en stigning i timelønnen på minimum 1,35 pct. pr. 1. januar 2019.

Vejledende månedsløn (inklusiv evt. pension) for praktikanter 2019

 • Månedlig sats for praktikløn til diplomingeniørstuderende i ingeniørpraktik: 14.500 kr. 
 • Hvor meget bør jeg have i løn når jeg får nyt job?

  Der er 3 umiddelbare muligheder for at fastslå et rimeligt niveau.

  1. Tag udgangspunkt i IDAs lønstatistik tabel 3-7 – korriger for at tallene sikkert er fra året før (se vedrørende løbende ansættelse nedenfor)

  2. Tjek firmastatistikken.
  Hvis firmaet du skal ansættes i ikke er i firmastatistikken så kan man skele til tabel 10 og 11 i lønstatistikken vedr. branche og geografi.

  3. Brug lønberegneren – MEN tag forbehold for, at det er en beregningsmodel og man bør tage et reality tjek op mod lønstatistikken jf. punkt 1
  Kommer man med nogle meget efterspurgte kompetencer bør man naturligvis gå efter mere.
  Forhandlingspositionen er i øvrigt afhængig af omstændighederne. Er man ledig, har man selv søgt jobbet eller er man blevet ”headhunted”. Alt sammen faktorer, der skal overvejes ifm. lønforhandling.

 • Minimalløn: Hvordan når I frem til det tal?

  Tallet er beregnet ud fra sidste års løn for privatansatte nyuddannede tillagt den forventede prisudvikling.

 • Er den vejledende minimalløn også gældende for de offentligt ansatte?

  Nej. Minimalsatserne, der er politisk vedtaget, er fastsat på baggrund af de privatansatte ingeniørers lønninger, og gælder kun privatansatte.