IDA beder pensionskasser om at fusionere

IDAs hovedbestyrelse har besluttet, at den ønsker en fusion mellem medlemmernes to pensionskasser, ISP og DIP. Her kan du læse lidt om baggrunden og få svar på en række vigtige spørgsmål.

QA vedrørende fusion af pensionskasserne, ISP og DIP

Hvorfor er det lige nu IDA vil presse på for fusion?

En fusion af pensionskasserne har været drøftet mange gange de sidste 20 år. Hver gang har der været nogle bestyrelsesmedlemmer i kasserne, som mente, at det af forskellige årsager ikke var det rette tidspunkt at fusionere lige nu. Det er ærgerligt, for alle kan se, at pensionskassernes medlemmer i dag ville have haft en fordel, hvis en fusion var blevet gennemført for 10 eller 20 år siden. IDAs formand havde før jul sidste år dialog med formændene for pensionskasserne. Også her viste det sig, at en af kasserne ikke mente timingen var rigtig. IDAs hovedbestyrelse ønsker ikke at lade stå til. IDA har gennem overenskomsten ansvar for at henvise medlemmerne til en pensionskasse, men kan ikke forklare til medlemmerne, at nogle skal sendes til én kasse og andre til en anden, blot fordi man for mere end 20 år forsømte at fusionere pensionskasserne i forbindelse med etableringen af IDA. Derfor ønsker Hovedbestyrelsen at handle nu.

Kan der allerede nu siges noget om medlemmernes eventuelle økonomiske gevinst ved en fusion?

Nej, det er der ikke regnet på.

Det essentielle i ønsket om fusion er en sikring af, at ingeniørerne under overenskomsterne fremover får et godt pensionsprodukt – og sikring af  medlemmernes indflydelse. Under alle omstændigheder er der tale om eventuelle økonomiske ændringer på lang sigt, der vil kunne komme på baggrund af effektiviseringer, sparede administrationsomkostninger samt bedre investeringsmuligheder og investeringsprofil.

Er ydelserne til medlemmerne (dækning og udbetalinger) i hhv. ISP og DIP identiske? Og vil de blive det ved en fusion?

Nej.

Ydelserne til medlemmerne i hhv. ISP og DIP er ikke identiske i dag og det bliver de nødvendigvis heller ikke efter en eventuel fusion. For alle nye medlemmer vil ydelser og vilkår blive ens, og nuværende medlemmer kan tilbydes omvalg til det nye fælles produkt. Så IDA kan langt hen ad vejen hjælpe med til harmonisering af forsikringsdækning, investeringsstrategi og servicetilbud.

Hvad sker der hvis medlemmerne stemmer nej til fusion på generalforsamlinger i pensionskasserne (sandsynligvis ekstraordinære generalforsamlinger senere på året)?

Så bliver fusionen ikke til noget.

IDA fastholder dog oprettelsen af IDA Pension, der videredistribuerer arbejdsgiverindbetalingerne til rette pensionskasse. En mulig model kan derfor blive, at en af pensionskasserne bliver til en afviklingskasse, hvor medlemmerne på individuel basis kan vælge sig over i den fortsættende pensionskasse i et afgrænset tidsrum til lave omkostninger.

Er der risiko for at IDAs krav om at erstatte DIP og ISP med IDA Pension i de offentlige overenskomster kan falde ved forhandlingsbordet? Og hvad gør IDA så i fald det sker?

Nej.

De offentlige arbejdsgivere blander sig som udgangspunkt ikke i hvilke pensionskasser, der skal henvises til.

Hvor skal pensionsmidlerne forvaltes fremover?

Det vil forhåbentlig ske i den fusionerede pensionskasse for ingeniører. Det er IDAs mål.

Hvis IDA beslutter at stoppe for tilførsel af nye medlemmer til en af de eksisterende kasser, vil det så ikke blive et problem for de IDA-medlemmer, der i dag har opsparing i den pågældende pensionskasse?

Nej.

For eksempel vil DIP kunne fortsætte i det administrationsfællesskab, som de i dag har med JØP. Selvom DIP blev afviklingskasse, har administrationsfællesskabet en størrelse, der ville kunne håndtere den udvikling og tilpasning, der ville være behov for. Tilsvarende har ISP et samarbejde med AP Pension, hvor AP Pension kan håndtere ISP som afviklingskasse. En mulighed er også, at medlemmerne i afviklingskasser på individuel basis kan vælge sig over i den fortsættende kasse i et afgrænset tidsrum til lave omkostninger. IDAs mål er dog ikke, at hverken DIP eller ISP skal ende som afviklingskasse, men at de to kasser fusionerer, så IDA’s medlemmer samlet kan sikres indflydelse på deres pensionsforhold, også når der eventuelt sker yderligere konsolidering på pensionskasseområdet ved fusion med andre akademikerkasser.

Hvorfor skal der være en pensionskasse for IDA, når DIP er i gang med at lave fusion med JØP?

Det er rigtigt, at DIP og JØP har lavet et administrationsfællesskab, og også drøfter fusion.

Hvis der efter en fusion mellem DIP og ISP er et ønske om at lave en fusion med JØP, så betyder fællesskabet for IDA-medlemmer, at IDA-delen bliver en mere jævnbyrdig partner, og dermed sikres større indflydelse for IDAs medlemmer.

Læs også: "IDA presser ingeniørers pensionskasser til fornuftsægteskab", Ing.dk, 16.marts 2017