Førerløse biler påvirker afkastet af vejinvesteringer

Ny analyse fra IDA sætter fokus på, at vi kan komme til at prioritere de forkerte investeringer, hvis ikke vi indregner forventede teknologiske fremskridt. IDA anbefaler, at man ændrer praksis i de samfundsøkonomiske analyser af investeringer, så de teknologiske fremskridt bliver medregnet.

Veje anlægges med en tidshorisont på op mod 100 år, og der er en udbredt konsensus om, at førerløse biler (med betinget autonomi) vil udgøre en stor del af bilparken om bare 15-20 år. Ikke desto mindre er der ikke praksis for at medregne teknologiske fremskridt som fx førerløse biler, når man beregner samfundets afkast ved vejinvesteringer.

Med udgangspunkt i førerløse biler viser analysen, at samfundets afkast af vejinvesteringer ændrer sig, når man medregner forventede teknologiske fremskridt. Førerløse biler får genen (dvs. tidsomkostningen) ved at køre til at falde. Det trækker isoleret set afkastet ved vejinvesteringer ned, fordi den største gevinst ved investeringerne er at reducere rejsetiden. Men den effekt står ikke alene. Og de andre effekter - fx øget trafik og trængsel - trækker afkastet af vejinvesteringer op. Det finder IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen, bemærkelsesværdigt.

”Det er interessant, at samfundets afkast stiger for de 3 vejprojekter, når man medregner førerløse biler. Måske investerer Danmark bare for lidt, når vi ignorerer, at fremtiden ser anderledes ud”, siger han.

Ændringerne afhænger af typen af vejinvestering. Analysen viser helt konkret, at prioriteringsrækkefølgen for de 3 analyserede vejprojekter (Herning-Holstebro, Rute 26 og Helsingørmotorvej) ændrer sig, når man medregner en fremtid med førerløse biler. Dette resultat kommer på trods af, at beregningerne tager udgangspunkt i nogle ret konservative antagelser om teknologien.  

Ifølge Thomas Damkjær Petersen illustrerer det, at den nuværende praksis er problematisk.

”Vi risikerer at prioritere forkert, når cost-benefit-analyser ikke medregner forventede teknologiske fremskridt. Det taber Danmark på. Derfor bør Finansministeriet ændre praksis, så man også medregner teknologisk udvikling”, siger han.

En oplagt anke er, at det er for usikkert at medregne teknologi, som måske ikke engang er på markedet endnu. Men alternativet er langt værre, for det er at lave antagelser, der er forkerte.

”Den teknologiske udvikling kommer ikke bag på os. Vi ved, den kommer, og vi ved meget om retningen. Det skal med, når man regner samfundsøkonomi på store investeringer. Ellers bliver resultatet forkert”, fastslår IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen.

Læs analysen

IDAs formand Thomas Damkjær Petersen i DR's Deadline søndag 12. marts 2017 i debat med Søren W. Rasmussen fra FDM.